אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / כך כתוב / מטרת הבריאה / תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי

תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי

עניין תכלית הבריאה מוטלת על כל המין האנושי, איש לא נעדר.

בעל הסולם, אהבת ה' ואהבת הבריות

 

 

דבר תכלית הבריאה מוטל על כל המין האנושי יחד, שחור כלבן וכצהוב, בלי שום הבדל מעיקרו.

בעל הסולם, הערבות, כ"ג

 

 

מטרת הבריאה הוא לאו דווקא לאנשים יחידי סגולה, אלא שהמטרת הבריאה שייכת לכל הנבראים, בלי יוצא מהכלל. ולאו דווקא אנשים בעלי כישרונות, וגיבורי כוח, היינו שיש להם כוח התגברות, אמיצי לב, וכדומה, אלא שזה שייכת לכל הנבראים.

רב"ש, שלבי הסולם, אהבת חברים

 

 

כל בני העולם יתחברו ויוכשרו לעבודתו יתברך.

בעל הסולם, אגרת נ"ה

 

 

הקב"ה רוצה בתקנת כל העולם. ע"כ אמרו חז"ל (שבת פ"ח ב') כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה נחלק לשבעים לשון, שמורה על הכנה שיש בתורה להשלים כל האומות.

הראי"ה קוק, מאורות הראיה לחנוכה, פ"ז

 

 

כל האנושות מתחייבת בסופה, בהכרח ובחיוב מוחלט, לבוא עד לידי ההתפתחות המופלגת הזאת, כמ"ש: כי מלאה הארץ דעה את ה', כמים לים מכסים. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. ולא יכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. וינהרו אליו כל הגויים.

בעל הסולם, מהותה של חכמת הקבלה

 

 

הגמר של תיקון העולם, אי אפשר שיהיה, זולת בהכנסת כל באי עולם בסוד עבדותו ית'.

בעל הסולם, הערבות, כ'

 

 

כל אדם מחויב להשיג שורש נשמתו.

בעל הסולם, שכל הפועל

 

 

כל אדם מישראל, מובטח בסופו, שישיג כל ההשגות הנפלאות, אשר חשב השי"ת במחשבת הבריאה להנות לכל נברא. אלא מי שלא זכה בגלגול זה, יזכה בגלגול ב' וכו' עד שיזכה להשלים מחשבתו ית' שחשב עליו, כמ"ש בזוהר, כנודע.

בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, קנ"ה

חזרה לראש הדף
Site location tree