אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / כך כתוב / מהות חכמת הקבלה / הריאליות והממשיות שבחכמת הקבלה

הריאליות והממשיות שבחכמת הקבלה

כל דבר רוחני, כל חיותו הוא ערך ידיעתו.

בעל הסולם, אגרת י"ז

 

טעות גדולה היא לחשוב, שלשון הקבלה משמשת בשמות מופשטים, אלא אדרבה, היא אינה נוגעת אלא רק בממשיות... וזה חוקנו: כל מה שלא נשיג לא נגדירהו בשם.

בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה

 

אין מילה אחת בפי חז"ל, ואפילו בחכמת הקבלה הנבואית, שתהיה מיוסדת על בסיס עיוני.

בעל הסולם, גוף ונפש

 

חייבים לדעת אותה, כי מצווה היא עלינו: וידעת היום והשבות אל לבבך, כי ה' הוא האלוקים. הרי שחייבים אנחנו לידע בידיעה, ולяבאמונה בלבד, אלא בדברים המתיישבים על הלב.

הרמח"ל, ספר מלחמת משה, כללים, שמ"ט

 

אין הקבלה משתמשת בשמות ובכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה: כל מה שלא נשיג, לא נגדרהו בשם ומילה. וכאן צריך שתדע, שמילת "השגה" פירושה המדרגה הסופית שבהבנה. והוא נלקח מלשון: כי תשיג ידך. דהיינו, טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה תפוס בידיים, אין המקובלים מכנים אותו בשם "השגה", אלא בכינויים אחרים, כמו "הבנה", "השכלה" וכדומה.

בעל הסולם, מהותה של חכמת הקבלה

 

מהעליון ילמד התחתון. כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליונים כמות שהם ברוחניותם למעלה מכל דמיון, אך בהשגה טהורה. ואחר שמשיג היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשיים שבעוה"ז, ולידע איך כל ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון, בכל סדריו בכמות ואיכות.

בעל הסולם, מהותה של חכמת הקבלה

 

כל מה שלא נשיג, איך נגדירו בשם? שכל שם, עניינו השגה, שמורה, שמושג לנו בבחינת השם הזה.

בעל הסולם, תלמוד עשר הספירות, חלק א', הסתכלות פנימית, פרק א', אות ה'

חזרה לראש הדף
Site location tree