אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / כך כתוב / שפת הקבלה / חכמת הקבלה לא מדברת על עולמנו הגשמי

חכמת הקבלה לא מדברת על עולמנו הגשמי

כל דברי התורה הם סודות עליונים.

ספר הזוהר עם פירוש הסולם, פרשת בהעלותך, נ"ח

 

התורה היא רוחניות.

רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, א'

 

חכמת הקבלה אינה מדברת כלום מעולמנו הגשמי.

בעל הסולם, החרות

 

האמת הוא, שאין הזוהר מדבר במקרים גשמיים כלל, אלא בעולמות עליונים, שאין שם סדר זמנים כמו בגשמיות, וזמנים הרוחניים מתבארים בשינוי צורות ומדרגות - הם למעלה ממקום וזמן.

ספר הזוהר עם פירוש הסולם, פרשת ויצא, ס"ב

 

חכמת הקבלה מדברת רק משורש העשיה ברוחניות ומשם ולמעלה.

רבי נחמן מברסלב, שיחות מוהר"ן, רכ"ה

 

סודות התורה הם מתלבשים במשלים וחידות בתורה, מטעם התפשטות התורה וירידתם מרום המעלות עד העולם הגשמי הזה.

הרמ"ק, דע את אלוקי אביך, י"ד

 

בערך "אדם קדמון", נבהלתי לראות, איך ציירו צורה גשמית למושג "אדם קדמון" של הקבלה, שהוא רק מושג מטפיזי על דרך השכל האלוהי... וחלילה להרשות לעצמנו להגשים מושגים קדושים כאלה, אפילו בדרך לימוד.

הראי"ה קוק, אגרות א', קס"ב

 

אוי לאותו אדם, שאומר כי התורה באה לספר ספורים בפשטות, ודברי הדיוט של עשיו ולבן וכדומה. כי אם כן, אפילו בזמן הזה אנו יכולים לעשות תורה מדברי הדיוט, ועוד יותר יפים מהם. ואם התורה באה להראות דברי העולם, אפילו שליטי העולם יש ביניהם דברים מעולים יותר. אם כן נלך אחריהם ונעשה מהם תורה, כאותו האופן. אלא שכל דברי התורה הם סודות עליונים.

ספר הזוהר עם פירוש הסולם, פרשת בהעלותך, נ"ח

 

כעין זה היא התורה. יש לה גוף, והוא מצוות התורה, הנקראות גופי תורה. גוף הזה מתלבש בלבושים, שהם סיפורים של עולם הזה. הטפשים שבעולם, אינם מסתכלים אלא בלבוש ההוא, שהוא סיפור התורה. ואינם יודעים יותר, ואינם מסתכלים במה שיש תחת לבוש ההוא.

ספר הזוהר עם פירוש הסולם, פרשת בהעלותך, ס"ב

 

סיפור הזה שבתורה הוא לבושה של התורה. מי שחושב שאותו הלבוש הוא תורה ממש, ואין בו דבר אחר, תיפח רוחו, ולא יהיה לו חלק לעולם הבא. משום זה אמר דוד, גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך. להביט במה שמתחת ללבושה של התורה.

ספר הזוהר עם פירוש הסולם, פרשת בהעלותך, ס'

 

אוי לאלו הרשעים, האומרים שהתורה אינה יותר מסיפור בלבד, והם מסתכלים בלבוש ולא יותר. אשרי הם הצדיקים, המסתכלים בתורה כראוי. יין אינו יושב אלא בכד, כך התורה אינה יושבת אלא בלבוש זה. וע"כ צריכים להסתכל במה שיש תחת הלבוש. וע"כ כל אלו הספורים הם לבושים.

ספר הזוהר עם פירוש הסולם, פרשת בהעלותך, ס"ד

 

תנאי חמור יש בעת העסק בחכמה זאת, שלא יגשימו הדברים בעניינים מדומים וגשמיים, שעוברים בזה על: לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ח"ו, כי אז, אדרבה מקבלים היזק במקום תועלת.

בעל הסולם, הקדמה לתלמוד עשר הספירות, קנ"ו

חזרה לראש הדף
Site location tree