אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / כך כתוב / ישראל ואומות העולם / ישר-אל

ישר-אל

ישראל, הוא המייגע את עצמו לשוב לשורשו.

בעל הסולם, אגרת י"ז

 

זה שרוצה ללכת בדרך ה', הוא נקרא ישר-אל, שהוא בחינת ישר - לאל, היינו שכל המעשים שהוא עושה, הוא רוצה שזה יעלה ישר לאל, ולא רוצה שיהיה כוונה אחרת.

רב"ש, שלבי הסולם, מי שחיזק לבו

 

מילת "ישר-אל" הוא אותיות "לי ראש". היינו שמאמין, שיש לו ראש דקדושה.

בעל הסולם, שמעתי, קמ"ג, אך טוב לישראל

 

אלה אנשים הרוצים להגיע לאמונה שלמה, כבר נקראים "ישראלים".

רב"ש, שלבי הסולם, מהו תורה ומלאכה בדרך ה'

 

ישראל צריכים לשתף עצמם עם ה', בהליכה שלהם, ובהקיץ שלהם.

ספר הזוהר עם פירוש הסולם, פרשת בהר, נ"א

חזרה לראש הדף
Site location tree