אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / כך כתוב / תורה ומצוות / תורה

תורה

התורה הוא אור פשוט המתפשט ממהותו ית', שרוממותו עד אין קץ.

בעל הסולם, הקדמת פי חכם

 

התורה, היא כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששייכים לנבראים.

בעל הסולם, שכל הפועל

 

מילת תורה הוא מלשון הוראה ומלשון מראה וראייה, דהיינו, הכרה השלמה שאינה מנחת אחריה נימה.

בעל הסולם, אגרת י"א

 

"תורה" הכוונה למאור המלובש בתורה. כלומר, מה שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, הכוונה להמאור שבה, כי המאור שבתורה מחזירו למוטב.

בעל הסולם, שמעתי, ו', סמכין בתורה

 

התורה היא תבלין המיוחד לביטול ולהכנעת היצר הרע, והיינו שאמרו חז"ל, המאור שבה היה מחזירן למוטב.

בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה

חזרה לראש הדף
Site location tree