אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / כך כתוב / ראשי תיבות וקיצורים

ראשי תיבות וקיצורים

א

אאמו"ר: אדוני, אבי, מורי ורבי

אדה"ר: אדם הראשון

אוה"ע, אומה"ע: אומות העולם

אח"כ: אחר כך

אח"פ: אוזן, חוטם, פה

א"כ: אם כן

א"ס: אין סוף

אע"פ, אעפ"י: אף על פי

אעפ"כ: אף על פי כן

 

ב

בא"ד: באותו דיבור

ב"ה: ברוך הוא, בעזרת השם

בחי': בחינת

בעז"ה: בעזרת השם

 

ג

ג"כ: גם כן

ג"ע: גלגלתא ועיניים

ג"ר: ג' ראשונות (כינוי ל-3 הספירות: כתר, חכמה, בינה)

 

ד

דצח"ם: דומם, צומח, חי, מדבר

 

ה

ה': השם

האר"י: רבי יצחק (לוריא) אשכנזי

הגר"א: הגאון רבי אליהו מווילנה

הזה"ק: הזוהר הקדוש

החיד"א: רבי חיים יוסף דוד אזולאי

ה"ס: הוא סוד

הקב"ה: הקדוש ברוך הוא

הראי"ה: הרב אברהם יצחק הכהן קוק

הרח"ו: הרב חיים ויטאל

השי"ת: השם יתברך

 

ו

וגו': וגומר

וז"ל: וזה לשונו, וזה לשונם

 

ז

ז"א: זה אמרו

זיע"א: זכותו יגן עלינו אמן

ז''ל: זכרו לברכה, זכרם לברכה

ז"ס: זה סוד

זסו"ה: זה סוד הכתוב

זצ"ל: זכר צדיק לברכה

ז"ש: זה שכתוב

 

ח

ח"ו: חס ושלום

חו"ב: חכמה ובינה

חז"ל: חכמינו זכרם לברכה

 

י

יצה"ר: יצר הרע

ית': יתברך

ית' וית': יתברך ויתעלה

ית"ש: יתברך שמו

 

כ

כ"א: כל אחד

כהאר"י: כתבי האר"י

כמו"ש: כמו שנאמר, כמו שכתוב

כמ"כ: כמו כן

כנ"ל: כנזכר לעיל (למעלה)

כ"ק: כבוד קדושת

 

מ

מוהרח"ו: מורנו הרב חיים ויטאל

מ"מ: מכל מקום

מ"ן: מי נוקבין

משא"כ: מה שאין כן

 

נ

נ"ר: נחת רוח

נרנח"י: נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה

 

ע

ע"א: עמוד א'

ע"ב: עמוד ב'

ע"ד: על דרך

עד"ז: על דרך זה

ע"ה: עליו השלום

עוה"ז: העולם הזה

ע"ז: על זה

ע"י: על ידי

עי"ז: על ידי זה

ע"כ: על כן

עכו"ם: עובדי כוכבים ומזלות

עכ"ז: עם כל זה

עכ"פ: על כל פנים

עמ"נ: על מנת

ע"פ, עפ"י: על פי

עצה"ד: עץ הדעת

ע"ש: עיין שם

עש"ה: עיין שם היטב

 

פ

פרד"ס: פשט, רמז, דרוש, סוד

 

ר

ר': הרב, רבי

ר"א: ר' אברהם, ר' אלעזר

רב"ש: הרב ברוך שלום הלוי אשלג

רז"ל: רבותינו זכרונם לברכה

רמב"ם: רבי משה בן מיימון

רמח"ל: רבי משה חיים לוצאטו

רמ"ק: רבי משה קורדוברו

רשב"י: רבי שמעון בר יוחאי

רש"י: רבי שלמה יצחקי

 

ת

תו"מ: תורה ומצוות

תנ"ך: תורה, נביאים, כתובים

תע"ס: תלמוד עשר הספירות

תרי"ג: 613

חזרה לראש הדף
Site location tree