אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / חלק א'. חכמת הזוהר / פרק 4. סולם אל הזוהר
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

פרק 4. סולם אל הזוהר

בכדי להבין את דברי הזוהר הקדוש, צריך שיהיה האדם נקי מאהבה עצמית... אחרת יש קליפות, המסתירות וסותמות את האמיתיות, שנמצא בדברי הזוהר.

בעל הסולם, מאמרי ״שמעתי״, מאמר פט [1]

 
 

סיפורו של ספר הזוהר מתחיל לפני כ-1,800 שנה במערה קטנה וחשוכה בפקיעין שבגליל המערבי, שבה מסתתרים רבי שמעון בר יוחאי ובנו, רבי אלעזר, מפני הקיסר הרומאי. במשך שלוש עשרה שנים הם מכינים את עצמם לכתיבת הספר שעתיד לשנות את פני ההיסטוריה.

השנים חולפות, רבי שמעון ובנו משלימים את התיקון שהיה עליהם לעשות ויוצאים מן המערה. סביב רבי שמעון מתקבצים תשעה מקובלים, ויחד הם לומדים וכותבים את הזוהר.

 

״וכך אני מסדר אתכם, רבי אבא יכתוב, ורבי אלעזר בני ילמוד בפה, ושאר החברים ידובבו בלבם״.

ספר הזוהר, פרשת האזינו, אדרא זוטא, אות כז

 

בין תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי היה מקובל שניחן בכישרון מיוחד, רבי אבא. הוא היה היחיד שידע איך לכתוב את דברי מורו, כך שיהיו גלויים ונסתרים כאחד. ספר הזוהר מכנה את הכישרון המיוחד הזה ״גילוי ברזא״ - גילוי בסוד. [2]

האגדה מספרת שכתבי הזוהר נגנזו והוסתרו במערה באזור צפת, וכעבור כמה מאות שנים הם התגלו על ידי ערבים תושבי האזור. אלה שמחו למצוא נייר, שהיה מצרך נדיר באותם הימים, והשתמשו בו לצרכים שונים. אחד מחכמי צפת שקנה דגים בשוק, נדהם לגלות את ערכו הנדיר של הכתוב על נייר העטיפה שבו הוגש לו הדג שקנה. מיד עם הגילוי החל לרכוש את כל ״ניירות העטיפה״ שהיו עדיין זמינים ואסף אותם לספר.

מה שנותר מספר הזוהר הוא חלק קטן בלבד מן המקור, והוא עבר מדור לדור בחשאי בין המקובלים. עד לתחילת המאה ה-14 בספרד, כשאלמנתו של המקובל רבי משה די לאון ״ירשה הכתב יד מבעלה, וכנראה שלא גילה לה כלום מאיסור ההתגלות, ועל פי מקרה נתנה אותו למכירה כנודע״. [3]

יש הטועים ומייחסים לרבי משה די ליאון את כתיבת הזוהר, אך כפי שמסבירים המקובלים זוהי טעות גמורה: ״והנה כל המצויים אצל ספר הזוהר הקדוש, כלומר, המבינים מה שכתוב בו, הסכימו פה אחד, שספר הזוהר הקדוש חיברו, התנא האלקי, רבי שמעון בן יוחאי. חוץ מהרחוקים מחכמה זו, שיש מהם המפקפקים בייחוסו זה ונוטים לומר, על סמך מעשיות בדויות, ממתנגדי החכמה הזו, שמחברו הוא, המקובל ר׳ משה די ליאון, או אחרים הסמוכים לו בזמן״ (בעל הסולם, ״הקדמה לספר הזוהר״, אות נט).

מאז היה ספר הזוהר בנמצא, אבל רק בדורנו הוא באמת מתגלה וזאת בזכות פירושו של בעל הסולם. בעל הסולם מסביר שהדור של בעלי הזוהר היה הדור היחיד שבו הושגה השלמות הנכספת, כלומר כל 125 המדרגות הרוחניות, ומכיוון שגם דורנו צריך להגיע לאותה השלמות, ניתנה לו האפשרות לפתוח את הזוהר.

״מטרם ימות המשיח אי אפשר לזכות בכל קכ״ה [125] המדרגות... חוץ מרבי שמעון בר יוחאי ודורו, דהיינו בעלי הזוהר, זכו לכל קכ״ה המדרגות בשלמות, אף על פי שהיו לפני ימות המשיח. ועל כן נמצא הרבה פעמים בזוהר, שלא יהיה כדור הזה של רבי שמעון בר יוחאי עד דורו של מלך המשיח. ולפיכך עשה חיבורו הגדול רושם חזק כל כך בעולם, כי סודות התורה שבו תופסים קומת כל קכ״ה המדרגות.

 

ולפיכך אמרו בזוהר שספר הזוהר לא יתגלה, אלא באחרית הימים, דהיינו בימות המשיח... ומתוך, שנגלה הזוהר בדורנו זה, הרי זו הוכחה ברורה, שאנחנו נמצאים כבר בימות המשיח, בתחילתו של אותו הדור, שעליו נאמר: ״ומלאה הארץ דעה את ה׳״.

בעל הסולם, ״מאמר לסיום הזוהר״

 

פירוש הסולם

קראתי הביאור בשם ״הסולם״ להורות, שתפקיד ביאורי הוא בתפקיד כל סולם, שאם יש לך עלייה מלאה כל טוב, אינך חסר אלא ״סולם״ לעלות בו, ואז כל טוב העולם בידיך.

בעל הסולם, ״הקדמה לספר הזוהר״, אות נח

 

אין כל טעם לפתוח את ספר הזוהר בלי פירוש הסולם. נכתבו גם פירושים אחרים על הזוהר, אבל פירוש הסולם הוא הפירוש המושלם היחיד. הוא, ורק הוא, הסולם שיכול להביא אותנו אל השלמות. מדוע? כי בעל הסולם הגיע לכל 125 המדרגות שמהן כתבו בעלי הזוהר את הספר, התחבר אליהם, ומאותו הגובה פתח עבורנו את הזוהר.

פירוש הסולם מתאים את הזוהר לנשמות שמופיעות כיום בעולמנו. כך יכולות הנשמות שלנו לעמוד מול ה״זוהר״ - ״זיהרא עילאה״ - מול האור העליון, כדי שיחזיר אותנו למוטב, לחיבור בינינו, שבו מתגלה הבורא.

הסולם עוזר לנו לבנות את עצמנו בקו האמצעי, כך שהצורה שלנו תתאים לצורה שבה האור העליון מגיע אלינו, ונוכל לקבל אותו. [4]

הקו האמצעי זו הנוסחה שעל פיה אנחנו צריכים לשלב נכון את שני הכוחות שנמצאים בטבע: כוח הבורא - הנתינה, השפע, האור, וכוח הנברא (האדם) - הרצון לקבל. בניית הקו האמצעי היא כל עבודת האדם, ובה מסתכמת כל הבחירה החופשית שלנו.

בעל הסולם ממש מכוון את הראייה שלנו, את הגישה וההרגשה, כדי שדברי הזוהר יעברו בנו בקו האמצעי, בשביל הזהב.

שפת הזוהר מלאה משלים גשמיים, אותם מבאר פירוש הסולם. [5] ״הסולם״ מסייע לנו לתפוס את הזוהר בצורה רחבה יותר, כך שנרגיש שהטקסט קרוב אלינו.

כאמור, ספר הזוהר הגיע אלינו לא בשלמותו, ופירוש הסולם משלים עבורנו את מה שחסר לנו. בעל הסולם גם תרגם עבורנו את הזוהר מארמית לעברית, חילק את הזוהר לפסקאות ולמאמרים, והוסיף לו פירושים, הקדמות והסברים מקדימים. [6]

לא נותר לנו אלא לעלות במדרגות הסולם מהעולם שלנו ועד עולם אין-סוף.

 

הסכמות גדול׳ הדור לבעל הסולם

 
 

בעל הסולם פעל, שאדם פשוט, אם הולך בדרכו, יכול לזכות לגילוי הבורא.

הרב״ש, דרגות הסולם, מאמר ״פעילות גדולי האומה״

 

כשהחל בעל הסולם להוציא לאור את כתביו, הוא זכה להסכמות נלהבות מכל גדולי הדור:

בא חכם אלקי, רב תבונות, אוצר קודש... והייתה רוח ה' עליו לחבר מחברת הקודש... לאמתה של תורה ביסודות אמתיים... אשרי יולדתו.

הראי״ה קוק

 

הכהן הגדול בלימוד הקבלה, ומפורסם שמו.

הרב יוסף חיים זוֹננפלד

 

יהי רצון, שיפוצו מעינותיו חוצה... להוציא כל ספריו, חידושים על אֲמִתָּת התורה וסודותיה.

הרב חיים שאול הכהן דוויק

 

מה נכבד היום בהגלות לנו אור הבהיר, ספר הסולם על הזוהר הקדוש... ואשר מיד ה׳ עליו, השכיל הרב הגאון המקובל... שר בית הזוהר.

הרב יעקב משה חרל״פ

 

האיר עיני חכמים בדברי הזוהר הקדוש... שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה.

הרב בן-ציון מאיר חי עוזיאל

 

את ספר הזוהר ניתן היה להשיג כבר קודם, אלא שהאנשים לא הבינו על מה הוא מדבר. תפקידו של ספר הזוהר כמכשיר לגילוי הבורא הוא הדבר שהיה נסתר וכעת התגלה. פירוש הסולם פותח לנו את היכולת לתקן את עצמנו ולגלות את הבורא, וזו הסיבה שהוא הביא להתגלות הזוהר. ומכיוון שהוא סיים אלפי שנות הסתרה של ספר הזוהר, הסכמות נלהבות כאלו ואחרות [7] לא איחרו לבוא.

הדברים הבאים שנמצאו בין כתביו, מסייעים להבין ולו במעט מה הייתה מדרגתו העצומה של בעל הסולם:

 

ויאמר ה׳ אליי: שא רגלך, ולך לך ממולדתך, [8] אל ארץ החמדה, ארץ האבות הקדושים, ואעשך שם לחכם גדול ועצום, ונברכו בך כל גאוני הארץ, כי אותך בחרתי לצדיק וחכם בכל הדור הזה, למען תרפא את שבר האנושי, בישועה של קיימא.

נבואתו של בעל הסולם

 

והנה ברצון עליון, זכיתי לעיבור נשמת האר״י ז״ל... ולא אוכל להאריך בעניין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות.

בעל הסולם, אגרת לט

[1] בעל הסולם, מאמרי "שמעתי", מאמר פט, "בכדי להבין את דברי הזוהר הקדוש".

[2] ״מצינו בספר הזוהר, שרשב״י ציוה את רבי אבא, שהוא יכתוב את הסודות, משום שיודע לגלות ברזא... על כל רז ורז שגילה רשב״י בסודות החכמה, היה בוכה ואומר, אוי אם אגלה, אוי אם לא אגלה... פירוש, כי היה צר לו מב׳ צדדים, אם לא יגלה סודות התורה, אז יאבדו הסודות גם מחכמים האמתיים יראי השם, ואם יגלה הסודות, אז יכשלו בהם אינשי דלא מעלי, שלא יבינו הדברים בשורשם, ויבואו לאכול פגה. על כן בחר רשב"י ברבי אבא שהוא יכתוב, בשביל חכמתו במלאכת המליצה, לסדר הדברים באופן שיהיו מגולים בכל צרכן לכל אותם שהמה כדאים להבינם, ויהיו מכוסים וחתומים לאותם שאינם כדאים להבינם. וזה שאמר, שיודע רבי אבא לגלות ברזא. כלומר, שאף על פי שמגלה, מכל מקום נשאר בסוד למי שאינו כדאי" (בעל הסולם, "פתיחה כוללת", אות א)

[3] בעל הסולם, מאמר "שופר של משיח".

[4] בלשון הקבלה נקראת הצורה שבה האור מגיע אלינו "שיטוף מידת הרחמים בדין". להרחבה, עיינו ב"מבוא לספר הזוהר" מאת בעל הסולם (אותיות לו-לח).

[5] "ספרי הקבלה והזוהר מלאים משלים גשמיים, על כן נפל הפחד, שלא יצא שכרו בהפסדו... והיא שהעירני לעשות ביאור מספיק על כתבי האר"י ז"ל, ועתה על הזוהר הקדוש, והסרתי הפחד הזה לגמרי. כי ביארתי והוכחתי בעליל את הנמשל הרוחני של כל דבר, שהוא מופשט מכל דמיון גשמי, למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, כמו שיראו המעיינים. למען לאפשר לכל המון בית ישראל ללמוד ספר הזוהר, ולהתחמם באורו הקדוש" (בעל הסולם, "הקדמה לספר הזוהר", אות נח).

[6] "כל הביאורים על ספר הזוהר שקדמו לנו, לא ביארו אפילו עשרה אחוזים מהמקומות הקשים בזוהר. וגם במקצת שביארו, סתומים דבריהם כמעט כדברי הזוהר עצמו. ובדורנו זה, זכינו לפירוש הסולם, שהוא ביאור מלא על כל דברי הזוהר. ומלבד זה שאינו מניח דבר סתום בכל הזוהר בלי לפרשו, אף גם הביאורים מיוסדים על פי השכל העיוני הפשוט, שכל מעיין בינוני יכול להבינם" (בעל הסולם, "מאמר לסיום הזוהר").

[7] את כל ההסכמות מגדולי הרבנים והאדמורי"ם, כפי שהופיעו בספר הזוהר עם פירוש "הסולם" כרך א, מהדורת תש"ה, ירושלים, ניתן למצוא גם באתר " קבלה לעם":

www.kab.co.il/heb/content/view/frame/38517

[8] בעל הסולם היה אז בפולין, טרם עלייתו ארצה ב-1921.

חזרה לראש הדף
Site location tree