אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / השלימות

השלימות

תכלית השלימות המובטח לכל באי עולם הוא כח 'המדע'. אשר לפני התיקון כל בני עולם מסולקים הימנו לגמרי, כמו הדומם שמסולק מכח החיוני וההרגשה בו ובזולת, ולעתיד יבואו כל בני העולם לכח המדע, שהוא כמו חיות חדש, ובראיה חדשה מכל הרפתקאות העוברות על האנשים, וזה שכתוב, (ישעיה יא ט) " כי מלאה הארץ דעה את הוי' ". וזה סוד, (ישעיה נב ח) "עין בעין יראו בשוב ה' ציון".

וטרם גמר הכללי, אפלו יחידי סגולה לא זכו לאותה בחינת המדע המובטחת, הגם שמוטבע בהם שיעור גדול, אבל לבחינת המדע אין שיעור, כי דומה שיעורו לכח החיוני, כמו שאנו רואים שיעור מיוחד בכל בריה ובריה, שהאחת יש לה חיות יותר מחברתה, כמו כן המדע, הוא כלל כח רוחני, והוא ממש חיות המיוחד לרוחניים, כמו חיי הרגש של הגשמיים, אשר כל שנמצא בו חיות גדולה, הוא מרגיש את עצמו בשיעור גדול, ושיש בו חיות קטנה, מרגיש את עצמו בשיעור קטן.

בערך הזה ממש, נערך כח החיוני ברוחניים שכל רוחני שחדרי ידיעתו שלימים, הוא יודע בעצמו הויתו בשיעור גדול, ואשר יש לו עוד דבר מה למלאות חדרי ידיעתו, אינו יודע כל כך ... התוקף שלמותו כרעהו.

חזרה לראש הדף
Site location tree