אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / רזא דכלים ריקים

רזא דכלים ריקים

עיקר העבודה והדביקות, היא בחוכמתא דאורייתא וידיעת דרכו ית'. שבאתערותא דלתתא משתדלין להרבות כלים רקים, אשר על אותם הכלים מתישב השפע ומתברך בנביעו דמוחא וברכתא עילאה.

ואם אין הדביקות על דרך ריבוי כלים לדקדוקי דרכיו ית', אלא בסתם באהבה והודיה, אין השפע המגיע, מוצא בו מקום להניח ולהתקבץ ביד על יד, וכל פעם כמו לחדשות הוא צריך.

מה שאין כן מי שרכש לו הרבה כלים, הרי השפע המגיע נאחז בהם תמיד על פי רשימתם, וכל שפע הבא נעשה נוסף על הראשונות.

חזרה לראש הדף
Site location tree