אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / רחמנא ליבא בעי

רחמנא ליבא בעי

"רחמנא ליבא בעי" (זהר תצא הסולם אות קח, עיין תרומה אות תרסח, סנהדרין קו:), פירוש, שסדר הבריאה הוא, (רש"י במדבר טו  לט) "עין רואה והלב חומד". אבל רחמנא בעי מכ"י שתשנה סדר הבריאה, שיהיה התחלה מן הלב, שמקודם יהיה הלב חומד, ואח"כ, (ישעיה נב ח) "כי עין בעין" וכו'.

בזה תבין סוד, (שיר השירים ה ב) "אני ישנה ולבי ער". כי באמת קשר הלב יותר חזק מהיוצא מן העינים, כי העין עושה פסקי פסקי, לפעמים ער ולפעמים ישן, שמטעם זה תענוג תמידי אינו תענוג. אבל הלב תמיד ער, והיחוד נצחי וקיים.

חזרה לראש הדף
Site location tree