אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / שיחות / הללו בוכין והללו בוכין

הללו בוכין והללו בוכין

פירוש כי אפילו לאחר שחיטת היצר הרע, מתחילה עבודה חדשה, דהיינו, (סוכה נב.) לרשעים נדמה להם היצר הרע כחוט השערה, ואם כן הרווח מועט, ולכן בסגולת העבודה, יזכו לראותו כמו שהוא באמת. דהיינו, כהר גבוה. ואז ישמחו בפעולתם הגבוה מאד נעלה. והיינו, (שם) לצדיקים נדמה להם כהר גבוה.

חזרה לראש הדף
Site location tree