אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / על התורה / ויקהל / כבוד המלך

כבוד המלך

אינו מן הנימוס להתראות לפני המלך, אם לא יתלבש בלבושי כבוד, כי תמיד, (דה"א טז כז) "הוד והדר לפניו עז וחדוה במקומו". ומי פתי, ירהיב בנפשו עוז להתיצב לפני הדרת פניו ית' בלבושים בלתי מזהירים ומנצצים פאר וחדוה.

אבל איך אפשר למצוא אותם בגדי כבוד, שיהיו מותאמים וראוים לבא בהם לפני המלך והדרו.

ומחסדי המלך, שלפני היכל תפארתו הכין אוצר גדול של בגדי מלכות, תכלת וחור וכו'. אשר כל עבדי המלך טרם ידרכו כף רגליהם על מפתן בית המלך, באים באותו האוצר, ומחליפים שם בגדיהם  לבגדי כבוד, ומתלבשים בהם כדי להתראות לפני מלכו של עולם ולמצא חן בעיניו.

ואולי זה גם סוד,  שכיור וכנו נעשו ממראות הנשים הצובאות, שבכלי הזה רחצו אהרן ובניו ידיהם ורגליהם בבאם לשרת את פני השי"ת ויתברך, והבן.

חזרה לראש הדף
Site location tree