אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב יהודה אשלג, בעל הסולם / ספרים שיצאו לאור / פרי חכם / על התורה / ואתחנן

ואתחנן

את ה' אלקיך תירא

"שמעון העמסוני וכו', היה דורש כל אתים שבתורה, כיון שהגיע לאת ה' אלקיך תירא, פירש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל אתים שדרשת מה תהא עליהן? אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה, עד שבא ר"ע ודרש את ה' אלקיך תירא לרבות ת"ח" (פסחים כב:, בכורות ו:). ואינו מובן כלל התירוץ, כשם שמקבלים שכר וכו', כי סוף סוף הקל"ד כל האתים שבתורה וכו'.

המשך למאמר >>
חזרה לראש הדף
Site location tree