אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / תיקון הנשמה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

תיקון הנשמה

אמר הבעל שם טוב ז"ל... אמירת הזוהר מסוגל לנשמה.

ספר נתיב רש"י, בשם ר' הלל מפאריטש

 

כל אות ואות של ספר הזוהר וכתבי מר"ן [האר"י]... הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן כל הגלגולים.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נוצר חסד", פרק ד, משנה כ

 

בניי ואחיי, תרגילו עצמכם ללמוד בדברי הזוהר והתיקונים בשקידה. ומי שלא ראה אור הזוהר מתוקים מדבש, לא ראה מאורות מימיו ולא טעם טעם התורה. ועוד שהוא מטהר הנפש ומזככה, אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה ותיקון הנפש מאוד, ובפרט ספר התיקונים שהם תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, הקדמת ספר "עצי עדן"

 

ירגיל ללמוד בקבלה, שקריאת הקבלה היא תיקון לעוון זה. ולכן נקראו המקובלים מחצדי חקלא [קוצרי השדה] על שם שכורתים כל הקליפות. ולימוד ספר הזוהר הוא בכלל תיקון זה.

"קרנות צדיק", אות נג

 

חמש דפים מזוהר הקדוש בכל יום הוא תועלת גדול ותיקון גדול לנפש להאירה ולזככה ולתקנה, והוא מרפא ותיקון לחטאים ולפשעים של הנפש.

"מטה אפרים", סימן תקטו, ס"ק ז

 

כתבו המפרשים וזה לשונם: הלומד בזוהר הקדוש מתקן עולמות העליונים, והלומד בתיקונים מבריח הקליפות ומתקן עולם העשיה. ומזה הטעם יסד רבי שמעון בר יוחאי הזוהר הקדוש בחשבון גדול וספר התיקונים בחשבון קטן. וזה שכתוב "ויברא אלקים את שני המאורות הגדולים", רמז לספר הזוהר הקדוש וספר התיקונים... הרי שלימוד בהם הוא דבר גדול לתקן עולמות בשמים ובארץ.

ר' חיים חורי, "חסד ואמת"

חזרה לראש הדף
Site location tree