אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / טיהור הלב
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

טיהור הלב

אמירת זוהר מסוגלת לטהרת הלב.

"אור ישרים", מירא דכיא

 

ודבק נפשך תמיד לפי השגתך בספר הזוהר ובכתבי מר"ן האר"י. ודבק נפשך מאוד ביראה ואהבה והכנעה, שלא תהיה כוונתך חלילה להיות רב ורבי, כי זהו עבודה זרה ממש. ולכן אחיי ובניי, נפשות יקרות, גבוהים ורמים, תדבקו נפשכם בספר הזוהר.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נוצר חסד", פרק ד, משנה א

 

ביקש מרבו שינצל מן הגאות והפציר לו מאוד על זה, ואמר לו שילמד זוהר. ואמר לו, "אני לומד זוהר", השיב לו רבו, שילמד הרבה זוהר.

"מדרש פנחס", מר' פנחס שפירא מקוריץ

חזרה לראש הדף
Site location tree