אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / הזוהר מזמין שפע
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

הזוהר מזמין שפע

התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרים את האדם לאין סוף יתברך.

ר' משה ישראל בר אליהו, "שארית ישראל", שער ההתקשרות, שער א, דרוש ה, מאמר ב

 

יש הרבה שוטים שבורחים מללמוד רזין של מורנו האר"י וספר הזוהר, אשר הם חיינו. ולו עמי שומע לי, בעקבות משיחא אשר הרע והמינות גובר, היו שוקדים כל ימיהם ללמוד ספר הזוהר והתיקונים וכתבי מר"ן, והיו מבטלים כל גזֵרות רעות, והיו ממשיכים שפע ואור.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נוצר חסד", פרק ד, משנה כ

 

לימוד הזוהר הקדוש מבטל כל מיני פורעניות.

רבני ירושלים, שנת תרפ"א

 

יאמר זוהר בכל יום ויום ויהיה לו פרנסה.

"מדרש פנחס", מר' פנחס שפירא מקוריץ

חזרה לראש הדף
Site location tree