אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / אורו של הזוהר
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

אורו של הזוהר

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, אלו הם בעלי קבלה. אלו הם המשתדלים בזוהר הזה הנקרא ספר הזוהר שהוא כתיבת נח, שמתקבצים בה שניים מעיר ושבע ממלכות שבהם מתקיים, "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו". וזה הוא האור של ספר הזוהר הזה.

ספר הזוהר, פרשת בהעלותך, אות פח

 

אשרינו מה טוב חלקנו, שזכינו לאורו לילך ולהגות באמרי נועם מזיו זוהר עליון אור הקדוש. חִכּוֹ ממתקים וכולו מחמדים, מים שאין להם סוף וקץ, להבין ולהשכיל במעשה בראשית ובמעשה המרכבה, ואיך להיות מרכבה להתייחד ולהשיב נפש אל מקור מחצבה ושורשה. וזאת נחלט ונשרש בנפשי, אשר מי שלא ראה אור ספר הזוהר, לא ראה אור מימיו.

ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב,"עטרת צבי", פ' בהעלותך

 

יתחדש לו בכל רגע אור חדש ממש, עד שנעשה ממש ברייה חדשה, על ידי הזוהר ומר"ן האר"י.

ר' יצחק איזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "היכל הברכה", דברים, דף יא

 

ולזה הספר ייקרא ספר הזוהר, מפני השפעת האור ההוא מהזוהר העליון. ודרך אורו משפיעים בהשגחה אלוקית כל המתעסקים בו, שהיה אור ושפע עליון מהדעת מושפע ברזי תורה דהיינו רזי וסתרי תורה וכו'. כיוון שנשפע משם, נקרא החיבור הזה ספר הזוהר, כלומר שנשפע מהזוהר ההוא.

ר' משה קורדובירו, הרמ"ק, "דע את אלקי אביך", ב

 

להלהיב לבבות ישראל לתורה ולעבודה בחכמה הפנימית, מתוקה מדבש ונופת צוף, מאירות עיניים ומשיבות נפש, חמודה גנוזה, מתוק האור לעיניים וטוב לנפש, לזככה ולהאירה במידות טובות ישרות, לטעום טעם אור הגנוז לעולם הבא בעולם הזה – על ידי חכמת הזוהר.

ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקומרנה, "נתיב מצוותיך", הקדמה

 

הלומד הזוהר פניו מזהירים, וזהו הטעם למה נקרא ספר הזׂהר... רמז לעניינים עליונים, כי תיבת זה"ר גימטריה האי"ן סו"ף ברוך הוא.

הקדמת המו"ל, זוהר ליוורנו

 

כשעוסק בחיבור זה מעוררים כוח הנשמות וכוח הצדיקים ההם עם כוח משה רבנו עליו השלום... כי בהיותם מתעסקים בו הם מחדשים האור המחודש שנתחדש בעת חיבורו, ומזהירה השכינה ומאירה מאותו האור כתחילת חידושה אז. וכל העוסקים בה חוזרים ומעוררים אותו התועלת ואותו האור הקודם שגילה רבי שמעון בר יוחאי וחבריו בשעת חיבורו.

ר' משה קורדובירו, הרמ"ק, "אור יקר", שער א, סימן ה

חזרה לראש הדף
Site location tree