אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 1. מבחר ציטטות בשבח הזוהר / חכמת הזוהר וחכמות העולם
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

חכמת הזוהר וחכמות העולם

כל הטועם מספר הזוהר יטעום בעצמו, אשר אין חכמה בעולם כחכמת עמקי סתרי טעמי תורה, וכל החכמות מבלעדה לאפס ותוהו נחשבו.

ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, "סור מרע ועשה טוב"

 

הפליג מאוד כמה פעמים בשבח גדלות קדושת ה"תיקוני זוהר". והיה רגיל לעסוק בו ביותר... ואמר, שבספר התיקונים כלולים כל החכמות שבעולם.

על ר' נחמן מברסלב, שיחות הר"ן, קכ"ח

חזרה לראש הדף
Site location tree