אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 2. הקדמות בעל הסולם לספר הזוהר / ראשי תיבות וקיצורי מילים
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

ראשי תיבות וקיצורי מילים

א"ס ב"ה

אין-סוף ברוך הוא

אבי"ע

אצילות, בריאה, יצירה, עשיה

אוה"ע

אומות העולם

בי"ע

בריאה, יצירה, עשיה

ג"ר

ג' ראשונות

דצח"מ

דומם, צומח, חי, מדבר

השי"ת

ה' יתברך

ו"ק

ו' קצוות

ח"ו

חס ושלום

חב"ד

חכמה, בינה, דעת

חג"ת

חסד, גבורה, תפארת

ית'

יתברך

כח"ב תו"מ

כתר חכמה בינה, תפארת ומלכות

כמ"ש

כמו שכתוב, כמו שנאמר

נה"י

נצח, הוד, יסוד

נהי"מ

נצח, הוד, יסוד, מלכות

נרנח"י

נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה

עוה"ז

עולם הזה

חזרה לראש הדף
Site location tree