אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 3. "זוהר לעם" מאמרים נבחרים / יראה
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

יראה

יראה - המצווה הראשונה

הקדמת ספר הזוהר, "פקודי אורייתא, פקודא קדמאה"

קפט) בראשית ברא אלקים. זו היא המצווה הראשונה לכולן, ומצווה זו נקראת יראת ה', הנקראת ראשית. שכתוב ראשית חכמה יראת ה'. יראת ה' ראשית דעת, משום שדבר זה, יראה, נקרא ראשית. וזה הוא שער להיכנס אל האמונה. ועל מצווה זו מתקיים כל העולם...

קצ) היראה מפורשת לשלוש בחינות, שתיים מהן, אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקב"ה בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או ירא מעונש גופו או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו

 

תמיד. נמצא, שהיראה שהוא ירא מהקב"ה, לא שָׂם אותה לשורש כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מפני הקב"ה, משום שירא מעונש העולם ההוא ומעונש של הגיהינום. שתי מיני יראות האלו, היראה מעונש עולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה.

קצא) היראה שהיא עיקר הוא שאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כאין לפניו.

 

ה' אורי וישעי, ממי אירא

פרשת במדבר

לט) ה' אורי וישעי, ממי אירא. כיוון שאדם הסתכל באור העליון, והקב"ה האיר עליו, אינו מתיירא מעליונים ותחתונים. כמו

 

שכתוב, ועליך יזרח ה', וכבודו עליך יראה. ה' מעוז חיי, כיוון שהקב"ה אוחז באדם, אינו מתיירא בעולם מכל בעלי דינים.

חזרה לראש הדף
Site location tree