אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ד"ר מיכאל לייטמן / ספרים / פותחים את הזוהר / נספח 3. "זוהר לעם" מאמרים נבחרים / רצון
הרב ד"ר מיכאל לייטמן

רצון

הרצון מגלה סודות העליונים

זוהר חדש, בראשית

קי) אשרי הם המסתכלים בָּרצון שלהם, דברים של סודות העליונים, ללכת בדרך אמת. לזכות בעולם הזה, ולהאיר להם לעולם הבא. עליהם כתוב, והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, ומַצְדיקֵי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אשריהם בעולם הזה ובעולם הבא.

אותם הדבקים בהקב"ה באמת, הרצון

 

שלהם מדריך אותם, שילכו בעבודתם, כפי המתוקן למעלה בעולמות העליונים, כמו שכתוב, וילך אברם כאשר ציווה אותו ה'. ולפיכך כשהם מסתכלים אחר כך ברצון שלהם, הם יודעים סודות העליונים, כי הם מסתכלים בנטיות שברצון שלהם, ויודעים איך נקבעים למעלה סודות העליונים.

 

המושלים על רצון לבם

פרשת וירא

רלט) מסתכל הייתי באותו העולם הנצחי, ואין העולם עומד, אלא על אלו הצדיקים המושלים על רצון לבם. שנאמר עֵדוּת בִּיהוֹסֵף שָׂמוֹ. למה זכה יוסף לאותה המעלה

 

והמלכות? בשביל שכבש יצרו. כי למדנו, כל הכובש את יצרו, מלכות שמים מַמְתֶנת עליו.

 

על מגדל בבל ועל רצון משותף

פרשת נח

שפד) ויאמר ה', הן עם אחד ושפה אחת לכולם. ויהי בהנסעם מקדם. מקדם פירושו, מקדמונו של עולם. וימצאו. שמצאו מציאה מסודות החכמה של הראשונים, דור המבול, שהתנערו שם. ובחכמה זו שמצאו, השתדלו לעשות העבודה שעשו, כדי לִמרות בהקב"ה. והיו אומרים בפיהם הַשבָּעות לשרים העליונים. ועשו את העבודה, את בניין העיר והמגדל.

שפה) הן עם אחד ושפה אחת לכולם. ומשום שהם בלב אחד ורצון אחד, ומדברים בלשון הקודש, על כן, ועתה לא ייבצר מהם

 

כל אשר יזמו לעשות. ואין מי שיוכל למנוע את מעשיהם. אבל, אמר הקב"ה, מה אעשה, אני אבלבל את המדרגות של מעלה ואת הלשון שלהם למטה. ואז תימנע העבודה שלהם.

שפו) משום שהיו ברצון ולב אחד, ודיברו בלשון הקודש, כתוב, לא ייבצר מהם, אשר יזמו לעשות. ודין העליון לא יכול לשלוט עליהם. אנו או החברים שעוסקים בתורה, ואנו בלב אחד ורצון אחד, על אחת כמה וכמה שלא ייבצר ממנו, מה שנרצה לעשות.

חזרה לראש הדף
Site location tree