אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תולדות / ויתרוצצו הבנים בקירבה

ויתרוצצו הבנים בקירבה

נט) הלב והכבד נתרוצצו, משום שנתבטל היצר הרע מן הלב. ויתרוצצו פירושו נשבר כוחם של מנהיגי הגוף, מטעם שנתבטל היצר הרע. הגוף אומר אז, אם כן למה זה אנוכי, ולמה נבראתי. מיד, ותלך לדרוש את ה'.

סג) ויעקב... ונזיד עדשים. מהו עדשים? עדשים עגולים כעיגול, כמו הגלגל המקיף העולם, שאינו יוצא ממסלולו. כך הוא האדם, אף על פי שיהיה אז כל הטוב והשלמות, מכל מקום לא ישתנה דרך העולם מלאכול ולשתות.

חזרה לראש הדף
Site location tree