אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תולדות / קיבוץ גלויות ותחית המתים

קיבוץ גלויות ותחית המתים

סח) היה יושב ומצטער. אמר, מורא ופחד גדול נכנס בי, כי אני רואה מה שהעירו החברים בעלי המשנה, שרוח הקדושים שורה עליהם. והעירו שבאלף השישי תהיה הגאולה. יפה הוא. אבל אני רואה אריכות יתרה לשוכני העפר הללו, אשר לזמן ארבע מאות ושמונה שנים מאלף השישי, יעמדו לתחיה כל שוכני עפר בקיומם.

קרא אל שוכני העפר בני חת, כי חת רומז שיתעוררו לתחיה לת"ח שנה. וכמ"ש בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו, כשישתלם הזאת, שהוא ה' אלף ות"ח. כי ה' של הזאת רומזת על ה' אלפים. זאת בגימטריה ת"ח. תשובו איש אל אחוזתו, שהגוף ישוב אל נשמתו, שהיא אחוזתו ונחלתו.

סט) למדנו ג' כיתות הם: של צדיקים גמורים, ושל רשעים גמורים, ושל בינונים. צדיקים גמורים יקומו בתחיה, של מתי ארץ ישראל, שהם קודמים תחילה כמה שנים מהיום של ת"ח, בשנת ארבעים אחר קיבוץ גלויות. והאחרונים, יקומו כולם, לזמן ת"ח שנה לאלף הששי. מי יזכה לאריכות הזה? מי ישאר בשמירת דתו בזמן ההוא? ועל זה אני מצטער בעצמי.

ע) למדנו, יהי אור, אור הוא הגאולה. והמילה אור בגימטריה ר"ז, שפירושו סוד. כשהכתוב אומר, יהי אור, רמז בזה, שזמן הגאולה יהיה סוד. ולא ידוע לשום אדם.

בתשובה יתקדמו כולם לקום לתחיה. אם לא אמרת כך, לא הינחנו פיתחון פה למצפים על הגאולה בכל יום. כמ"ש, חוסן ישועות, רומז על אלו המצפים ישועות בכל יום. ואם הגאולה קשורה בזמן קצוב, איך אפשר לצפות בכל יום? אלא ודאי שתלוי בתשובה. ואימתי שיעשו תשובה, יגאלו. וארבעים שנה אחר הגאולה תהיה תחיית המתים.

עא) תלוי בתשובה. שכתוב, ורבים מִיְשֵנֵי אדמת עפר יקיצו. מישני, שרק חלק יקומו, הצדיקים, ששבו בתשובה בחייהם, שהם נִקְדמִים בתחייתם מקודם לכן. הרי שע"י תשובה מתקדמים.

כמה שנים נִקְדמִים הצדיקים לשאר בני אדם? יר"ד שנה נִקְדמִים הצדיקים לשאר כל אדם.

שיעור הקְדִימה תלוי לפי השעור שנִבְלה בעפר. שכל גוף הקודם לִבְלוֹת בעפר קודם לתחיה. יש הרבה תחיות. כי לכל גוף תחיה מיוחדת, לפי שיעור מהירותו לִבְלוֹת בעפר. אלא כל התחיות תהיינה באותו הזמן.

חזרה לראש הדף
Site location tree