אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תולדות / וַיָזֶד יעקב נזיד

וַיָזֶד יעקב נזיד

עז) איך לא רצה יעקב לתת לעשו נזיד עדשים, עד שמכר לו הבכורה שלו? איך זה אפשרי שיעקב ירמה את עשו?

עח) הכתוב מעיד, ויעקב איש תם, שאינו יודע לרמות. כמ"ש, תיתן אמת ליעקב. אלא עוד מקודם לכן היה עשו שונא את הבכורה, והיה מבקש מיעקב, שיקח אותה אפילו בלי כסף. כמ"ש, ויאכל וישת ויקם וילך וַיִבֶז עשו את הבכורה.

הבכורה, המוחין דאור החכמה, הנמשכים מהארת השמאל. ובהיות אור החכמה בלי לבוש החסדים, אין התחתונים יכולים לקבלו, וגורם להם דינים קשים.

ויבוא עשו מן השדה והוא עיף. הנה אנוכי הולך למות ולמה זה לי בכורה. כי השדה הוא מקום הארת השמאל, שהמשיך שם את המוחין של הבכורה, ונעשה מחמתם עיף עד למיתה, מטעם היותם בלי חסדים.

נזיד עדשים הוא המוחין, הנמשכים מקו אמצעי, שנקרא יעקב, אור החכמה המלובש בחסדים, ומאירים בכל השלמות. אלא שהם חסרים הג"ר דג"ר, שהם הבכורה. כי מחמת המשכת קו אמצעי על מסך דחיריק, בכדי להלביש החכמה בחסדים, מתמעטות הג"ר דג"ר מהמוחין.

ויבוא עשו מן השדה והוא עייף, מחמת שהמשיך שם המוחין דבכורה, החסרים לבוש החסדים. ונעשה עייף עד למיתה, שזה היה עוד מקודם שבא אל יעקב, לבקש ממנו את נזיד העדשים, מפני הדינים קשים, שנמשכו אליו על ידיהם. ונמצא, שלא בשביל נזיד העדשים מסר לו את הבכורה, אלא בשביל פחד המיתה. ואחר שכבר ביזה את הבכורה, ורצה שיקח אותה אפילו בלי כסף, אז הֶחֱיָה אותו יעקב בנזיד עדשים, ורצה ממנו שישבע לו על מכירת הבכורה, כדי להכניע את השמאל פעם ולתמיד תחת הימין.

עט) וַיָּזֶד יעקב נָזִיד. בשביל אבלוּת של אברהם. שאותו יום מת אברהם. ובישל יעקב עדשים, שהם עגולים ואין להם פֶּה. הרומז על האבֵלים, שאין להם פה. אבל, ויזד יצחק נזיד, כי הוא היה האָבֵל ולא יעקב? משום שיעקב היה יודע השורש של עשו באותו הצד שנתדבק בו, ועל כן עשה תבשילים אדומים, משום שתבשיל זה משבר כוחו של דם האדום, ויוכל לשבר בהם תוקפו וכוחו של עשו, שהוא דם האדום, כמ"ש, ויצא הראשון אדמוני.

פֶּה הוא ג"ר, כמ"ש, כי ציד בפיו. אבל נזיד העדשים אין להם פֶּה, כי חסרים בחינת הג"ר. ועם כל זה היו אדומים, כי גוון אדום רומז לבינה, קו שמאל, הנמשך ממנה. שמשם ינק עשו סוד המוחין של הבכורה.

אם לא היו אדומים, לא היה מקבלם עשו, כי אינו יכול לקבל, אלא מהארת השמאל, שהוא גוון אדום. ואז לא היה יכול להכניעו. אבל משום שהיו אדומים, מבחינת חכמה מהארת השמאל, אע"פ שהיו רק בחינת ו"ק דג"ר, קיבלם עשו. ועל ידי קבלתו, ביזה את הבכורה, ונכנע תחת יעקב.

פ) ובשביל אותו התבשיל מכר עשו את עצמו לעבד, ומכר את בכורתו ליעקב. ובאותה שעה ידע יעקב, שבשביל שעיר אחד שיקריבו ישראל ביום הכיפורים, למדרגתו, לעזאזל המדברה, שהוא ס"מ שָׂרוֹ של עשו, הוא יתהפך לעבד לבניו, שיעשה סניגור להם, ולא יקטרג עליהם. ובשביל אותו מדרגת חכמה של עשו, הלך יעקב עם עשו בכל מקום בחכמה, ועל כן לא יכול עשו לשלוט ונכנע. ויעקב לא נטמא בו, והוא יגין עליו.

פב) כן היה צריך להיות גם בלבן, משום שהוא היה מכשף. לפיכך נהג יעקב גם עמו ברמאות. ואע"פ שיעקב היה איש תם. משום שהיה תם ושלם, היה הולך ברחמים, עם מי שהיה צריך ללכת ברחמים, והיה הולך בדין קשה ובמירמה, עם מי שהיה צריך. משום שב' חלקים היו בו, חסד ודין. כי יעקב הוא עמוד אמצעי, כולל ב' הקוים חסד וגבורה. עליו כתוב, עם חסיד תתחסד, ועם עיקש תתפתל בדין הקשה.

חזרה לראש הדף
Site location tree