אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת תולדות / ויצו אבימלך

ויצו אבימלך

קא) כמה המתין הקב"ה להיפרע מרשעים? כי בשביל אותו הטוב, שעשה אבימלך עם האבות הראשונים, הרי בשביל זה לא שלטו ישראל בפלשתים, עד לאחר זמן בדורות האחרונים. יפה עשה אבימלך, שעשה טוב עם יצחק, כמו שאמר לאברהם, הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב. כי אמירה זו סובבת ודאי גם על תולדותיו של אברהם. לכן קִיים דבריו גם ביצחק. ומשבחו, על שקִיים הבטחתו.

קב) אוי להם לרשעים, שטובתם אינה שלימה. עֶפרון בתחילה אמר, אדוני שמעני השדה נתתי לך. ואח"כ אמר, ארץ ארבע מאות. כמ"ש, וישקול...עובר לסוחר. אף כאן מתחילה אמר לאברהם, הנה ארצי לפניך, שגם יצחק בכלל זה. ואחר כך אמר ליצחק, לך מעימנו כי עָצַמְתָּ ממנו מאד. זה הוא הטוב, שעשה עם יצחק שאבימלך לא לקח ממנו משהו, ושלחו עם כל כספו ורכושו, ואח"כ הלך אחריו לכרות עמו ברית.

קג) יפה עשה יצחק, כי בשביל שידע סוד החכמה, השתדל וחפר באר מים, שתיקן הנוקבא, הנקראת באר מים, כדי להתחזק באמונה, שהיא הנוקבא, כראוי. וכן אברהם השתדל וחפר באר מים. יעקב כבר מצא אותה מתוקנת, וישב עליה. וכולם הלכו אחריה, אחר הבאר, והשתדלו בה, כדי להתחזק באמונה שלימה כראוי.

קד) ועתה ישראל מתחזקים בה, בבאר המים, הנוקבא. שמקיימים מצוות התורה. שבכל יום ויום מתחזק האדם בציצית, שהיא מצוה, והאדם מתעטף בה. וגם כן בתפילין, שמניח על ראשו וזרועו כראוי, שהם סוד עליון. כי הקב"ה שורה עם האדם, המתעטר בתפילין ומתעטף בציצית. והכל הוא סוד אמונה העליונה, הנוקבא, שנעשית מתוקנת על ידי המצוות שהאדם עושה.

קה) וע"כ, מי שאינו מתעטף בציצית, ואינו מתעטר להתחזק בתפילין בכל יום, האמונה אינה שורה עליו, והוסר ממנו יראת רבונו, ותפילתו אינה תפילה כראוי. ומשום זה היו מתחזקים האבות באמונה העליונה, משום שבור העליון, סוד אמונה השלמה, שורה בה. תיקון הנוקבא.

חזרה לראש הדף
Site location tree