אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת חיי שרה / ויוסף אברהם ויקח אשה

ויוסף אברהם ויקח אשה

רנז) וַיוסף אברהם, ויקח אישה, ושמה קטוּרה. קטורה זו היא הגר. כי אחר שנפרדה הגר מן אברהם, וזנתה אחר גילוליו של אביה, אח"כ חזרה בתשובה, ונתקשרה במעשים טובים. ומשום זה נשתנה שמה, ונקראה קטורה, שרומז, שנעשית קטורה במעשים טובים. כי קטורה פירושו קשורה. ואז שלח אברהם ולקחהּ לאשה. מכאן נשמע, ששינוי השם מכפר על עברות, כי ע"כ נשתנה שמה לקטורה, כדי לכפר על עוונותיה.

רנח) וַיוסף אברהם. בימיה של שרה נזדווג עם הגר פעם אחת, ואח"כ גרש אותה, מחמת מעשיו של ישמעאל, שצחק על יצחק. ואחר כך נאמר, וַיוסף, שפירושו, וַיוסף לקחתהּ כבתחילה. כי לקחהּ פעם שנית על מה שלקחהּ מתחילה. וכפי מה ששינתה מעשיה, כן נשתנה שמה. ונקראת עתה קטורה.

רנט) ויביאה יצחק, האוהלה שרה אימו. שנתגלתה צורתה של שרה עם רבקה. ויצחק התנחם אחרי שנתגלתה אימו, והיה רואה צורתה בכל יום. ואברהם, אע"פ שנשא אישה, לא נכנס בבית ההוא של שרה, ולא הכניס אישה ההיא שם, משום, ששיפחה לא תירש גבירתה. ובאוהל של שרה, לא נראתה אישה אחרת, אלא רבקה בלבדה.

רס) ואברהם, אע"פ שהיה יודע, שצורתה של שרה נתגלתה שם, עזב ליצחק את האוהל, לראות צורת אמו שם בכל יום. יצחק ראה צורתה ולא אברהם. וכמ"ש, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. את כל אשר לו, בדיוק, כי סובב על צורה ההיא של שרה, שהיתה באותו האוהל, שנתנה ליצחק, להסתכל בה.

רסא) ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק. נתן לו סוד אמונה העליונה, בינה, כדי שיצחק יתדבק במדרגות חלקו כראוי. כי לולא נתן לו הבינה, לא היה יכול להתדבק בקו שמאל.

כאן נכלל אש, שמאל, במים, ימין. ודאי שהאש לקח את המים, שהשמאל כולל בתוכו את הימין. זה משמע מהכתוב, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, זהו מים שנכלל באש. שאברהם, מים, נתן כל בחינתו ליצחק, אש. ובתחילה נכללו יחד שם במים, בשעה שאברהם עקד את יצחק לעשות בו דין, להעלהו לעולה. אז נכללה אש במים.

ועתה נכללו מים באש. כדי שיהיה הכל באמונה העליונה, שהיא בינה. כי ב' קווים ימין ושמאל שבבינה נכללו זב"ז. ואז השיגו שלימותם. ולפיכך גם אברהם ויצחק הנמשכים מב' הקווים ההם שבבינה, צריכים ג"כ להיכלל זב"ז. ע"כ תחילה נכלל שמאל בימין, שזה היה בשעת העקדה. ועתה, נתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, שבזה נכלל הימין בתוך השמאל.

חזרה לראש הדף
Site location tree