אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת חיי שרה / וַיישַרנה הפָרות

וַיישַרנה הפָרות

כז) מזמור שירו לה' שיר. מקרא זה, הפרות אמרו אותו. כמ"ש, וַיישַרנה הפרות בדרך. מהו וַיישַרנה? שהיו אומרים שירה חדשה. ואיזה שירה אמרו? מזמור שירו לה' שיר חדש.

כח) כל מה שברא הקב"ה בעולם, כולם אומרים תשבחות ושירים לפניו, בין למעלה ובין למטה. ואם תאמר, לפי זה הפרות מעצמם אמרו שירה זו, כן הוא ודאי. אבל אלו הפרות הארון היה עליהם, וכיון שהארון נלקח מהם, היו גועות, כדרך שאר פרות העולם. ולא אמרו שירה. ודאי הארון שעליהם עשה אותם לזַמר.

כט) כתוב, מזמור. ובכל המקומות כתוב, מזמור לדוד, או, לדוד מזמור. וכאן לא נאמר, דוד, לגמרי, אלא, מזמור, בלבד. והוא משום שהרוח הקודש עתיד לזמר אותו, בזמן שיקים הקב"ה את ישראל מעפר. וע"כ לא נאמר כאן, לדוד. ואז, שירו לה' שיר חדש. כי זה הוא חדש, כי שיר כזה, לא נאמר עוד מיום שנברא העולם.

ל) כתוב, אין כל חדש תחת השמש. וכאן, שיר הזה הוא חדש, והוא תחת השמש, כי תחת השמש יהיה. ומיהו השיר חדש. זוהי הלבנה, שהיא הנוקבא. כי אז תהיה הלבנה חדשה תחת השמש. שתתחדש אורה להיות כאור החמה, שהוא ז"א. מהו הטעם, שיהיה חדש תחת השמש? כמ"ש, כי נפלאות עשה. ומה המה הנפלאות? שכתוב, הושיעה לו ימינו וזרוע קודשו, שהם ימינו ושמאלו, חו"ג.

הושיעה לו. למי? לאותה המדרגה שאמרה שיר הזה, שהיא רוח הקודש, הנוקבא, משום שנסמכה בהם הנוקבא, בימין ובשמאל, כמ"ש, הושיעה לו ימינו, וזרוע קודשו, הוא שמאלו. וע"כ הושיעה לו ימינו, ודאי פירושו לאותה המדרגה שהיא נקראת מזמור, רוח הקודש, הנוקבא.

שתהיה אורה כאור החמה. בזמן שיקומו מתי עולם ויתעוררו מעפר. אז יהיה חדש, מה שעוד לא נעשה בעוה"ז.

לא) בזמן שיעשה הקב"ה נקמות בעולם בשביל ישראל, אז יאמר שיר חדש הנ"ל, כלומר, בביאת המשיח. שאינו בזמן אחד עם תחיית המתים. כי לאחר ביאת המשיח יתעוררו מתי העולם מעפר, והעולם יתחדש בקיום שלם. שלא יהיה כבתחילה, כשהמוות שלט בעולם, משום שהנחש גרם מוות בעולם לכל, ונטמא העולם ונחשכו פניהם של הבריות.

חזרה לראש הדף
Site location tree