אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת חיי שרה / ואיבה אָשִׁית בינך ובין האישה

ואיבה אָשִׁית בינך ובין האישה

לב) חלפו עם אוניות איבה. כי כמה אוניות שטות תוך ים הגדול, ויש ביניהם אוניות וספינות נבדלות זו מזו, ואלו אוניות של הנחש השטות ביניהם נקראות אוניות איבה.

ים הגדול הוא הנוקבא. אונייות השטות בים הן מדרגות הארתה לתחתונים. אוניות הנחש הן אחיזות הנחש לינוק ממנה, ואחיזות אלו מכונות איבה. ואיבה אָשִׁית בינך ובין האישה, כלומר שיתן לו אחיזה לינוק מהנוקבא. שאחיזה זו נקראת איבה.

לג) בינך ובין האישה. כמ"ש, אישה יראת ה', המלכות. בין זרעך, אלו הם שאר כל העמים עובדי ע"ז, שהם זרעו של הנחש. ובין זרעה, ישראל, שהם זרעה של המלכות. הוא יְשׁוּפְךָ ראש, זה הקב"ה, שעתיד לבער את הנחש מן העולם. שכתוב, בילע המוות לנצח. וכתוב, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.

לד) ראש. זהו לעתיד לבוא, שיחיו המתים. כי אז יהיה העולם ראש, משום שיתקיים בראש, שיאירו בו ג"ר, שהם עולם העליון.

ואתה תְּשׁוּפֶנוּ עקב. זהו בעוה"ז עתה, לפני גמר התיקון, שהעולם הוא עקב, ואינו בקיום שלם, ונחש ההוא נושך את העולם ומחשיך פני הבריות.

לה) ימיו של אדם נבראו ועמדו במדרגות העליונות, בז"ס חג"ת נהי"מ, כיון שגמרו להתקיים באלו המדרגות, כמ"ש, ימי שנותינו בהם שבעים שנה, כנגד ז"ס שכל אחת מהן עשר. אין עוד מדרגה להתקיים בה. ומשום זה, ורוהבם עמל ואוון, והם כלא היו. ורוהבם פירושו יותר מזה, כלומר אם חי יותר מע' שנים הם רק עמל ואוון, כי אין עוד ספירה להמשיך החיים ממנה. וע"כ שנים הללו הם כלא היו כלל, שאין בהם חפץ.

לו) אבל ימיהם של הצדיקים הווים ומתקיימים. כלומר, אפילו אם הם חיים יותר מע' שנה. כי הם מקבלים ממזל העליון, שהוא מוסיף חיים על ע' שנה, כמה שרוצה. כמ"ש, ויהיו חיי שרה. וכן, ואלה ימי שני חיי אברהם. ואם תאמר, הרי גם בישמעאל כתוב, ואלה שני חיי ישמעאל, אע"פ שלא היה צדיק, הוא משום שעשה תשובה. וע"כ נאמר, אלה, בימיו, כמו באברהם.

חזרה לראש הדף
Site location tree