אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בחוקותי / אם בחוקותי תלכו

אם בחוקותי תלכו

טז) אם בחוקותי תלכו. אם בחוקותי, זוהי המלכות, מקום שגזירות התורה תלויות. כמ"ש, את חוקותי תשמורו. המלכות נקראת חוק. וגזירות התורה נכללות בה. ואת משפטי תשמורו. משפט, מקום אחר עליון, ז"א, שאותה החוקה, מלכות, נאחזת בו, ומתחברים זה בזה, העליונים והתחתונים. החוקות שבמלכות במשפטים שבז"א. וכל המצוות שבתורה וכל הגזירות שבתורה וכל הקדושות שבתורה, אחוזים באלו, ז"א ומלכות. משום שתורה שבכתב, ז"א, ותורה שבעל פה, מלכות.

יז) ע"כ, אם בחוקותי, הם כל אלו הגזרות והדינים והעונשים והמצוות, שהם במקום שנקרא תורה שבעל פה, המלכות, שנקראת חוקה. ואת משפטי תשמורו, היינו במקום שנקרא תורה שבכתב, ז"א, כמ"ש, משפט לאלקי יעקב, ז"א הנקרא יעקב. וזה אחוז בזה, והכל אחד, וזה הכלל של שם הקדוש, היחוד של ז"א ומלכות. ומי שעובר על דברי תורה, כאילו פוגם השם הקדוש, משום שחוק ומשפט הוא השם של הקב"ה. וע"כ, אם בחוקותי תלכו, זהו תורה שבעל פה. ואת משפטי תשמרו, זהו תורה שבכתב. וזהו הכלל של שם הקדוש.

יח) ועשיתם אותם. כיוון שכבר אמר, תלכו, ותשמרו, למה עוד, ועשיתם? אלא מי שעושה מצוות התורה והולך בדרכיו, הוא כאילו עשהו למעלה. אמר הקב"ה, כאילו עשאני. וע"כ, ועשיתם אותם לחוק ומשפט, שהם ז"א ומלכות. כי מתוך שמתעוררים על ידכם להתחבר זה בזה, שימצא השם הקדוש כראוי, ודאי, ועשיתם אותם.

יט) כעין זה, ויעש דוד שֵׁם. וכי דוד עשה לו? אלא משום שדוד הלך בדרכי התורה ועשה מצוות התורה, והנהיג המלכות כראוי, כביכול, עשה השֵׁם למעלה. ולא היה מלך בעולם שזכה לזה כדוד, שהיה קם בחצות לילה, והיה משבח להקב"ה עד שעלה השם הקדוש, המלכות, בכסאו בעת שעלה אור היום. ע"כ, כביכול הוא עבד שם ממש. שהעלה אותה לזיווג עם ז"א. כמ"ש, בצד האחר, ויקוב בן האשה הישראלית את השם ויקלל. ומשום זה, ויעש דוד שֵׁם. וע"כ נאמר, ועשיתם אותם. אם אתם תשתדלו לעשות אותם, ולתקן השם הקדוש כראוי, כל אלו הברכות שלמעלה תמצאנה אצלכם בתיקון שלהן כראוי.

חזרה לראש הדף
Site location tree