אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בחוקותי / דומה דודי לצבי

דומה דודי לצבי

לט) דומה דודי לצבי או לעופר האיילים. אשרי הם ישראל, שזכו שהמשכון הזה ממלך העליון יהיה אצלם. ואע"פ שהם בגלות, בא הקב"ה בכל ראש חודש ושבת ויום טוב, להשגיח עליהם ולהסתכל במשכון הזה, שיש אצלם, שהוא חמודו.

מ) בדומה למלך, שמרדה בו המטרוניתא. הוציאה מהיכלו. לקחה עימה בנה, שהוא חמדת המלך ואהוב שלו. ומשום שדעתו של המלך עליה, עזָבו בידיה. בשעה שעלה רצונו של המלך על המטרוניתא ועל בנה, היה עולה בעליות, ויורד במדרגות, ועולה על כתלים, להסתכל ולהביט עליהם מבין חרכי הכותל. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות מאחורי חרכי הכותל.

מא) כך ישראל, אע"פ שיצאו מהיכל המלך, ובאו בגלות, משכון ההוא לא עזָבו. ומשום שרצון המלך עליהם, עזבו עימהם. בשעה שעלה רצון המלך הקדוש על המטרוניתא ועל ישראל, עלה בעליות וירד במדרגות ועלה על כתלים, להסתכל ולהביט עליהם מבין חרכי הכותל. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. כמ"ש, דומה דודי לצבי או לעופר האיילים, לקפוץ מן הכותל אל העליה, ומן העליה אל הכותל. הנה זה עומד אחר כתלנו, בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. משגיח מן החלונות, כי ודאי שבית הכנסת צריך חלונות. מציץ מן החרכים, להסתכל ולהביט עליהם. ומשום זה צריכים ישראל לשמוח ביום ההוא, שהם יודעים זה ואומרים, זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.

חזרה לראש הדף
Site location tree