אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בחוקותי / בן יכבד אב

בן יכבד אב

ס) בן יכבד אב ועבד אדוניו. בן יכבד אב, כמ"ש, כבד את אביך ואת אמך, יכבד במאכל ובמשתה ובכל. זהו שמחויב בחייו. אחר שמת, אם תאמר שפטור מכיבוד, אינו כן, כי אע"פ שמת, הוא עוד מחויב בכבודו יותר, שכתוב, כבד את אביך, גם לאחר מותו. ואם אותו הבן הולך בדרך מעֲקָשים, ודאי שמבזה את אביו, ודאי שעושה לו בזיון. ואם אותו הבן הולך בדרך הישר ומתקן מעשיו, ודאי שזה מכבד את אביו, מכבד אותו בעולם הזה בין אנשים, ומכבדו בעולם הבא אצל הקב"ה. והקב"ה מרחם עליו ומושיבו בכסא כבודו. ודאי, בן יכבד אב.

סא) כמו רבי אלעזר, שכיבד את אביו בעולם הזה, ובעולם ההוא, עתה הגדיל שבחו של רבי שמעון בשני עולמות, בעולם הזה, ובעולם הבא עוד יותר מבחייו. שזכה לבנים קדושים ולגזעים קדושים. אשרי הם הצדיקים, הזוכים לבנים קדושים לגזעים קדושים. עליהם נקרא, כל רואיהם יכירום, כי הם זרע ברך ה'. אמן.

חזרה לראש הדף
Site location tree