אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וַיֵּרָא / ויאמר שוב אשוב

ויאמר שוב אשוב

קנט) כאשר נתבשר אברהם בלידת יצחק, פתח האוהל, המלכות, הייתה אומרת לו, כמ"ש, ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה. ויאמר, ולא כתוב מי היה האומר, הוא פתח האוהל, ויאמר סתם, הוא השכינה. ושרה שומעת מדרגת פתח האוהל, שהייתה מדברת עם אברהם מה שלא שמעה מקודם לכן, שכתוב, ושרה שומעת את דברי פתח האוהל, שהיה מבשר ואומר, שוב אשוב אליך.

קס) כמה חביבותו של הקב"ה לאברהם, כי לא יצא ממנו יצחק מקודם שנימול. ורק אחר שנימול נתבשר ביצחק, בשביל שהוא אז זרע קודש. ומקודם שנימול, אין הוא זרע קודש, ואז הוא כמ"ש, אשר זרעו בו למינהו, למין קדוש כמו אברהם.

קסא) עד שלא נימול אברהם, הזרע שלו לא היה קדוש, משום שיצא בתוך העורלה. ונתדבק בעורלה למטה. אחר שנימול יצא הזרע בתוך קדוש ונתדבק בקדושה שלמעלה, והוליד למעלה ונתדבק אברהם במדרגתו חסד. כשהוליד אברהם ליצחק יצא קדוש, והמים האלו שהוא אברהם וחסד הָרוּ וילדו אֲפלה. יצחק, קו שמאל, שמטרם התלבשותו בחסדים של אברהם הוא חושך. ע"י שיצא מאברהם, נתלבש בחסדים שלו ונעשה אור.

קסב) למה קרא לו הקב"ה יצחק? ואין לומר משום שאמרה צחוק עשה לי אלקים, כי נראה שעוד מטרם שיצא לעולם קרא אותו הקב"ה יצחק, שעוד לא היה טעם הזה.

קסג) אש, שמאל וגבורה, לקח מים, ימין וחסד, והרי מים באים מצד הגבורה, כלומר השמאל והימין נכללו זה בזה. ואז נעשה צד השמאל בחינת יין המשמח אלקים ואנשים. וזה שאל את הלויים הנמשכים מקו שמאל שהם משמחים לאותו שמאל בכלי זמר ותשבחות שהם כנגד הצד הזה, שכלי זמר ותשבחות נמשכים ג"כ מצד שמאל. משום זה יצחק הוא חדווה וצחוק, ומשום שבא מצד שמאל ונתדבק בו.

קסד) יצחק הוא שמחה וחדווה, כי החליף מים באש ואש במים, שמאל וימין כלולים, כי הוא שמאל, אש, הנכלל במים, ימין וחסד, שאז כל חדווה ושמחה משמאל נמשך. ומשום זה הקב"ה קרא לו יצחק עוד מטרם שיצא לעולם, והודיע לאברהם.

קסה) לכולם חוץ מיצחק הרשה הקב"ה לקרוא שמות. ואפילו נשים היו קוראים שמות לבניהן. אבל כאן לא נתן הקב"ה לאמו לקרוא לו שם, אלא לאברהם, שכתוב, וקראת את שמו יצחק, אתה ולא אחר. כדי להחליף מים באש ואש במים, התכללות שמאל בימין וימין בשמאל, כדי לכלול את יצחק בצד ימין שלו, כי השפיע לו ממידתו מידת החסד הנקרא מים וימין, וקיבל ממנו מהארת השמאל, אש, ונכללו זה בזה. וע"י התכללות הזה נתן לו השם יצחק, באופן שמה שאמר לו הקב"ה, וקראת את שמו יצחק, שיעשה עימו את התכללות, שבזה נעשה למקור השמחה והצחוק.

חזרה לראש הדף
Site location tree