אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וַיֵּרָא / אֵרְדָה נא ואראה

אֵרְדָה נא ואראה

רא) למי אמר הקב"ה עָשו כָלָה? למלאכים? שדיבר עם אברהם, ומצווה להמלאכים? ואומר, אלא שאמר לאברהם עשו כלה, כי אלו המקומות ברשותו היו עומדים.

רב) לאברהם? אבל כתוב עשו, לשון רבים. למה אמר עשו? ואומר, שאמר לאברהם ולהשכינה שלא סרה ממנו וע"כ אמר עשו.

מה שאמרנו שלמלאכים אמר עשו כלה, מי ראה כזאת לדבר עם זה ולצוות לאחר? משום שהמלאכים היו נמצאים שם כדי לעשות דין ועל כן אמר להם עשו.

רג) וכי לא היה יודע הקב"ה, עד שהיה צריך לומר אֵרְדָה נא ואראה, והרי הכל גלוי לפניו? אלא ארדה נא פירושו, ממדרגת הרחמים אל מדרגת הדין, הירידה. ואראה, ראייה זו, היא להשגיח עליהם באיזה דין ידין אותם.

רד) מצאנו ראייה שהוא לטוב ומצאנו ראייה שהוא לרע. ראייה לטוב, שכתוב, וירא אלקים את בני ישראל וידע אלקים. ראייה לרע, שכתוב, ארדה נא ואראה, להשגיח עליהם בדין, ועל זה אמר הקב"ה, המכסה אני מאברהם.

חזרה לראש הדף
Site location tree