אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וַיֵּרָא / ואברהם היה יהיה

ואברהם היה יהיה

רה) ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום. מהו הטעם של ברכה זו כאן? להשמיענו, שגם בשעה שהקב"ה יושב בדין על העולם, אינו משתנה, כי יושב בדין על זה וברחמים על זה והכל ברגע אחד ובשעה אחת. כי לסדום היה בדין, ולאברהם היה באותה שעה ברחמים, וברכו.

רו) כתוב, ואני תפילתי לך ה' עת רצון. משמע, שפעמים הוא עת רצון ופעמים שאין אז עת רצון, פעמים שומע התפילה ופעמים אינו שומע התפילה, פעמים שנמצא ופעמים שאינו נמצא, שכתוב, דרשו ה' בהימצאו.

רז) כאן ליחיד וכאן לציבור. ליחיד יש שינוי זמנים, ולציבור הוא תמיד ברחמים, אפילו כשיושב בדין. כאן למקום אחד יש שינוי זמנים, וכאן לכל העולם הוא תמיד ברחמים ואינו משתנה. ועל כן ברך לאברהם בשעה שהיה בדין על סדום, כי הוא שקול כנגד העולם כולו, שכתוב, אלה תולדות השמיים וארץ בהבראם אשר בהבראם אותיות באברהם, שבשבילו נברא העולם, הרי שהוא שקול ככל העולם.

רח) יהיה בגי' שלושים. שלושים צדיקים הזמין הקב"ה לעולם להיות בכל דור ודור, כמו שהזמין את אברהם. כלומר כי כתוב אלה תולדות... בהבראם, שנתבאר שהוא אותיות באברהם, שבשבילו נברא העולם. ואומר, שכך בכל דור ודור יש ל' צדיקים שבשבילם נברא העולם כמו שנברא בשביל אברהם.

רט) מן השלושים הכי נכבד, אלו הם שלושים הצדיקים שהזמין הקב"ה לעולם שלא יהיו חסרים מן העולם בכל דור. בניהו בן יהוידע אחד מהם.

רי) יש שלושה אחרים שהעולם עומד עליהם והוא אינו שקול כמוהם. שכתוב, ואל השלושה לא בא, להיות במניינם כאחד מהם. באלו שלושים הצדיקים זכה לכנס בחשבונם, אבל ואל השלושה, לא בא, שלא זכה להתחבר בהם ולהיות עימהם בחלק אחד. יהיה, הוא כמו שלמדנו, ששלושים הוא, ובשביל זה הקב"ה ברכו, שיהיה שקול כאלו שלושים הצדיקים.

חזרה לראש הדף
Site location tree