אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וַיֵּרָא / ויעש ה' לשרה

ויעש ה' לשרה

תכד) ויעש ה' לשרה. כיוון שאמר וה' פקד את שרה, למה ויעש ה' לשרה? פרי מעשיו של הקב"ה הוא מאותו הנהר, הנמשך ויוצא מעדן, ז"א. והוא נשמות הצדיקים, כלומר, שהעשייה שלו הוא נשמות הצדיקים. והוא המזל, שכל ברכות הטובות וגשמי ברכה נוזלים ממנו ומשם יוצאים. שכתוב, להשקות את הגן, שהוא מזיל ומשקה ממעלה למטה, משום שבנים תלויים במזל הזה ולא במקום אחר. מזל הוא דיקנא דא"א, וכשז"א מקבל ממנו המוחין נקרא גם הוא מזל.

תכה) ועל כן כתוב, והוי"ה פקד את שרה, שכתוב רק פקידה, שהיא הנוקבא. ויעש הוי"ה לשרה. עשייה, שהם בנים ונשמות הצדיקים שהם פרי מעשיו, היא למעלה ממדרגה זו דפקידה, כמו שנתבאר שתלוי במזל. וע"כ כתוב כאן פקידה הנמשכת מהנוקבא, וכאן עשייה, הנמשכת מז"א. ומשום זה אמר הויה והויה. הכל אחד, בפקידה כתוב, והוי"ה פקד, הוא ובית דינו, שפירושו הנוקבא. ובעשייה כתוב, ויעש הוי"ה שהוא ז"א.

תכו) הנה נחלת ה' בנים שכר פרי הבטן. הנה נחלת ה' פירושו נחלה להתאחד בה', שלא יסור ממנו לעולם. כי אדם הזוכה לבנים בעולם הזה, זוכה בהם לכנוס למחיצתו של הקב"ה בעולם הבא. משום שאותו הבן שהניח האדם, שזכה בו בעולם הזה הוא יזכהו לעולם הבא, וזוכה על ידו לכנוס בנחלת ה'.

תכז) מהו נחלת ה'? זו היא ארץ החיים, הנוקבא. וכן קרא דוד המלך לארץ ישראל, ארץ החיים, נחלת ה'. שכתוב, כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה'. ומשום זה אומר, הנה נחלת ה' בנים, מי מזכה את האדם בנחלת ה'. בנים מזכים אותו. אם זכה לבנים בעולם הזה, הם שכר פרי הבטן, שהם שכר וחלק טוב בעולם הנצחי, כי בפרי בטן ההוא זוכה על ידיהם האדם לעולם הנצחי.

תכח) הנה נחלת ה' בנים, ירושה ונחלה מפרי מעשיו של הקב"ה, מעץ החיים, כי הקב"ה נקרא עץ החיים. כי משם זוכה האדם לבנים, כמ"ש, ממני פִריך נמצא. כתוב, אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם... אשרי הוא בעולם הזה, אשרי הוא בעולם הבא.

תכט) לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. מי הם האויבים בשער? בעלי הדין. כי כשהנשמה יוצאת מעולם הזה, כמה הם בעלי הדין המועדים לפניו מטרם שיכנוס למקומו. בשער, פירושו, באותו השער שנכנס דרך שם למקומו, שם הם עומדים. והוא ניצל מהם משום שהניח משכנות בעולם הזה, הבנים. ובשבילם יזכה בעולם הנצחי. ועל כן לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער.

תל) כל זמן שעוסקים בתורה, השכינה באה ומתחברת. וכל שכן כשהולכים בדרך, שהשכינה מקדמת עצמה ובאה, והולכת לפני בני אדם, שזכו באמונתו של הקב"ה.

חזרה לראש הדף
Site location tree