אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת שמות / איתי מלבנון כלה

איתי מלבנון כלה

ס) איתי מלבנון כלה, איתי מלבנון תבואי. אוי להם לבני אדם, שאינם יודעים ואינם נזהרים בעבודת בוראם. כי בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב, ואומרת, אוי להם לבני אדם, שמזלזלים בעבודת בוראם. אוי להם לבני אדם, מחילול כבודה של התורה. כל מי שעוסק בתורה בעולם הזה ורוכש מעשים טובים, יורש עולם שלם. וכל מי שאינו עוסק בתורה בעולם הזה, ואינו עושה מעשים טובים, אינו יורש לא זה ולא זה. לא את עולם הזה, ולא את עולם הבא. ושואל, או שיורש עולם שלם או שמפסיד ב' העולמות? הרי יש מי שיורש עולמו כפי מקומו, וכפי מה שראוי לו. הרי שיש מידה אמצעית. אין לו ב' העולמות, אלא מי שאין לו מעשים טובים כלל. אבל אם יש לו מעשים טובים, ואפילו שאינם בשלמותם, יורש עולמו כפי הראוי לו, הן בעולם הזה והן בעולם הבא .

סא) אם בני אדם היו יודעים האהבה שאוהב הקב"ה לישראל, היו שואגים כאריות לרדוף אחריו להתדבק בו. כי בשעה שירד יעקב למצרים, קרא הקב"ה לחבורת המלאכים שלו. אמר להם, כולכם רדו למצרים, ואני ארד עימכם. אמרה השכינה, ריבון העולם, וכי יש צבאות בלי המלך. כי השכינה נבחנת מלך כל המלאכים, מפני שכולם נמשכים ממנה. אמר לה, איתי מלבנון כלה, גם את תבואי איתי. מלבנון, ממקום העדן, חכמה, המלובן בכל פעולותיו. כלה, זו השכינה, שהיא כלה בחופה, כמ"ש, ויהי ביום כלות משה. כלת כתוב בלי ו', שפירושו, ביום שנכנסה כלה לחופה. וכלה זו היא השכינה, שהיא בבית המקדש, כלה בחופה .

סב) איתי מלבנון תבואי. ממקום בית המקדש של מעלה. תשורי מראש אֲמָנה, מראש בעלי האמונה, שהם יעקב ובניו. מראש שׂניר וחרמון, שהם עתידים לקבל התורה שלי. מהר חרמון. הר סיני, שנקרא חרמון. ולהגן עליהם בגלותם, המכונה חרמון, מלשון חרם. ממעונות אריות, עמי עכו"ם, הדומים לאריות ונמרים, שמענים את ישראל בכל עבודה קשה .

סג) איתי מלבנון כלה. וכי מלבנון באה והלוא ללבנון עולה. כי השכינה היא למטה מחזה דז"א, והיא עולה ללבנון לקבל חכמה. והיה צריך לומר, איתי ללבנון תעלה. אלא, בשעה שירדה השכינה למצרים, ירדו עימה שישים ריבוא של מלאכי השרת, והקב"ה בתחילה. כמ"ש, ויעבור מַלכם לפניהם וה' בראשם .

סד) איתי מלבנון כלה, זו היא השכינה. איתי מלבנון תבואי, ממקום בית המקדש של מעלה, מבינה. תשורי מראש אמנה, ממקום בית המקדש שלמעלה, וממקום בית המקדש של מטה. מעולם לא מָשָׁה השכינה מכותל המערבי של בית המקדש, שכתוב, הנה זה עומד אחר כותלנו. והוא ראש אמנה לכל העולם. מראש שניר וחרמון, ממקום שהתורה יצאה לעולם, הר סיני, המכונה חרמון. כדי להגן על ישראל ממעונות אריות, עמי עכו"ם. ממעונות אריות, אלו הם תלמידי חכמים, העוסקים בתורה במעונות המדרשות ובבתי כנסיות, שהם אריות ונמרים בתורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree