אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת שמות / באר של משה ויעקב

באר של משה ויעקב

רכח) אשרי חלקם של הצדיקים. יעקב ברח מפני אחיו, ונזדמנה לו באר, הנוקבא. כיוון שהבאר ראתה אותו, המים הוכרו לבעליהם, ועלו אליו בסוד מ"ן. ושמחו עימו. ושם נתחברה עימו בת זוגו רחל. משה ברח מפני פרעה, ונזדמנה לו באר. והמים ראו אותו, והוכרו לבעליהם ועלו אליו בסוד מ"ן. ושם נתחברה עימו בת זוגו צפורה.

רכט) מה ההפרש בין משה ליעקב? יעקב, כתוב בו, ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, וייגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר. משה מה כתוב בו, ויבואו הרועים ויגרשום, וַיָקָם משה ויושיען. בודאי היה יודע משה, אחר שראה את המים עולים אליו, ששם תזדמן לו בת זוגו. ועוד, שהרי רוח הקודש לא פסק ממנו לעולם. ובו היה יודע, שצפורה תהיה בת זוגו. אמר משה, ודאי כשיעקב בא לכאן והמים עלו לקראתו, נזדמן לו אדם שאָסָפו לביתו, ונתן לו כל מה שצריך. גם לי יהיה כן .

רל) יתרו כומר לעבודה זרה היה. כיוון שראה שאין ממש בעבודה זרה, נפרד מעבודתה. קם העם והחרים אותו. כיוון שראו שבנותיו באו להשקות את צאנו, היו מגרשים אותן. כי מתחילה היו הם עצמם רועים את צאנו, להיותו כומר שלהם. כיוון שראה משה ברוח הקודש, שעל דבר עבודה זרה היו עושים לו את זה, מיד, וַיָקָם משה ויושיען, וַיַשְׁקְ את צאנם. ונעשה הכל מחמת קנאה אל הקב"ה.

חזרה לראש הדף
Site location tree