אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת שמות / המתים ידעו בצערם של החיים [המתים ידעון בצערא דחיי]

המתים ידעו בצערם של החיים [המתים ידעון בצערא דחיי]

רפ) שני נדרים נדר הקב"ה ליעקב. שירד עימו לגור עימו בגלות. ושיעלה אותו מקברו, לראות השמחה של המחנה הקדושה של המרכבות והמלאכים, שגרו עם בניו בגלות, בשעת הגאולה. כמ"ש, אנוכי ארד עמך מצריימה, בגלות, ואנוכי אעלך גם עלה בשעת הגאולה. כי עלייה לשון גאולה, כמ"ש, והעליתי אתכם מקברותיכם עַמי. וכתוב, ששם עלו שבטים.

רפא) ויקם מלך חדש. ביום ההוא ניתנה רשות לשרו של מצרים, שיתחזק על כל שאר העמים. כי עד שלא מת יוסף, לא ניתנה שליטה לממשלת מצרים על ישראל. כיוון שמת יוסף, אז, ויקם מלך חדש על מצרים. ויקם, כמי שהיה שפל וקם. כי ביום ההוא נתגדל שָרו של מצרים.

חזרה לראש הדף
Site location tree