אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת שמות / ויאנחו בני ישראל

ויאנחו בני ישראל

שנ) ויאנחו בני ישראל. לא כתוב, ויתאנחו, שנאנחו מחמת צרתם עצמם, אלא ויאנחו, שנאנחו בשביל צרות של אחרים. שהאנחה הייתה בשבילם למעלה, שהמלאכים נאנחו בשביל ישראל.

שנא) ויאנחו בני ישראל. בני ישראל שלמעלה, המלאכים. מן העבודה, מלמד שבני ישראל הנקראים בעלי עבודה, אותם, שהם מהעבודה של מעלה, מלאכי השרת. ותעל שוועתם אל האלקים, מלמד, שעד אותה שעה לא עלתה שוועתם לפניו.

שנב) מה הוא הדין, שעושה הקב"ה במשרתים של מעלה, במלאכי השרת ושרי ע' אומות? הוא מעביר אותם בנהר דינור, ומסירם מממשלתם, וּמְמָנה שרים אחרים משאר העמים. וכמ"ש, משרתיו אש לוהט, וא"כ מה יִגָרע מהם, אם מעבירים אותם בנהר דינור? יש אש שהוא קשה מאש, ויש אש שדוחה אש. וע"כ אע"פ שהם אש, האש של נהר דינור קשה מהם, ונעשה שם הדין למלאכי אש.

חזרה לראש הדף
Site location tree