אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת בהר / כי לי בני ישראל עבדים

כי לי בני ישראל עבדים

עה) כי לי בני ישראל עבדים. מצווה לעבוד בכל מיני עבודה במקדש, ומחוץ למקדש בכל אלו העשיות הנקראות עבודה, כלומר בתפילה, ולהשתדל אחר מצוות התורה, שהכל נקרא עבודה, כעבד המשתדל אחר אדונו לכל מה שצריך .

עו) משום שקרא את ישראל עבדים, שכתוב, כי לי בני ישראל עבדים עבדיי הם. עבדים, משום שכתוב, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לעבוד לו כעבד העובד לאדונו, שגאל אותו מן המוות וגאל אותו מכל הרעות שבעולם.

עבד מתקן אורות החכמה שבשמאל. כי בסיבת חטאו של אדה"ר, ירדו האורות והכלים דהארת החכמה דקדושה, ונפלו לקליפת מצרים, שבסיבה זו הוכרחו ישראל להיות עבדים בארץ מצרים. וג' בחינות עברו על בירורים אלו דשמאל, עד שנשלמו במתן תורה, בנשמה חיה יחידה דהארת השמאל, שפירושו תיקון השמאל. שהוציאו עימהם אז הניצוצים והכלים דהארת החכמה שבשמאל. וכמ"ש, אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שהוא ההמשך של גילוי התיקונים דשמאל, המיוחס לעבודת עבד. וכנגד זה יש בחינת בן, הנמשך מקו אמצעי .

עז) בשני אופנים נקראים ישראל להקב"ה, עבדים, שכתוב, עבדיי הם. ונקראים בנים, שכתוב, בנים אתם לה' אלקיכם. שאדם יודע את הקב"ה בדרך כלל, נקרא עבד, שעושה מצוות אדונו, ואין לו רשות לחפש באוצרות ובסודות ביתו. ושיודע את הקב"ה בדרך פרט, אז נקרא בן האהוב שלו, כבן המחפש בנסתרות בכל הסודות של ביתו.

העבד ממשיך רק מהארת השמאל דקדושה, המתוקנת להאיר רק ממטה למעלה באור נקֵבה, ו"ק, בלי שום עשייה. יודע את הקב"ה בדרך כלל, ממטה למעלה, ואין לו רשות לחפש באוצרות ובסודות ביתו, כי הארתו באור נקבה, שאסור לו כל עשייה.

אבל בן דבוק בקו האמצעי, בחסדים שלו, אור הזכר, המושפע מלמעלה למטה, שיש שם ג"ר ועשייה לחפש בגניזין שלו. שיודע את הקב"ה בדרך הפרט, הדבוק בקו האמצעי. כבן המחפש בנסתרות בכל הסודות של ביתו, להיותו אור הזכר וג"ר המושפעים מלמעלה למטה, שנוהג בו עשייה וחיפוש ובסודות המלך .

עח) ואע"פ שנקרא בן, בן בכור להקב"ה, כמ"ש, בני בכורי ישראל, אל יוציא את עצמו מכלל עבד, שיעבוד לאביו בכל העבודות שהם כבוד אביו. וכך צריך כל אדם, שיהיה אצל אביו, בן, לחפש בנסתרות שלו ולדעת סודות ביתו, ולהשתדל אחריהם, ויהיה אצל אביו, עבד.

חזרה לראש הדף
Site location tree