אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת קורח / על פי ה' יַחֲנוּ

על פי ה' יַחֲנוּ

נז) על פי ה' יַחֲנוּ ועל פי ה' יסָעוּ את משמרת ה' שמרו. יש כאן ג' שמות הויה, כנגד ג' יודין, שכל י' יש לה ד' פנים, ד' אותיות הויה. שהם י"ב גבולים, שבהם כל השלמות, שהם ד' אותיות הויה חו"ג תו"מ, שבכל אחד ג' יודין, ג' קווים, והם י"ב. ג' חיות הם כנגד ג' יודים, ג' קווים, אריה שור נשר, וד' פנים לכל חיה, לכל קו, כנגד ד' פנים דהויה, כנגד ד' אותיות דהויה, חו"ג תו"מ, שהם י"ב גבולים. ע"פ, ה' יַחֲנוּ ויסעו, על פי שלמות י"ב גבולים.

נח) אחר ג' הויות: על פי הויה יחנו, ועל פי הויה יסעו, משמרת הויה. כתוב שָׁמָרוּ, שזו היא השכינה, המקבלת מג' קווים אלו, שהם י"ב גבולים. ונרמזת בהמילה, שמרו, משום שהיא שומרת לאלו השומרים שבתות וימים טובים, שמשום זה לא זזה שכינה מישראל בכל שבתות וימים טובים. ואפילו בשבתות דחול, אלא שהיא סוגרת ומסוגרת בהם, שאינה משפעת לתחתונים. משא"כ בשבתות ויו"ט, שהשפעתה מרובה בשפע גדול.

ג"ר דנוקבא נקראים שבת. ויש אמנם ג"ר גם במוחין דאחוריים של הנוקבא. והם נקראים ג"כ שבת, אלא שבת דחול. ואפילו בשבתות דחול, בעת ההוא של ג"ר דאחוריים היא מסוגרת ונקפאת ואינה יכולה להשפיע לתחתונים. כלומר, שהיא סוגרת ומסוגרת בהם, שאינה יכולה להשפיע.

נט) ובכל תפילה, המלכות עולה להויה, ז"א, עד שמגעת למרכבה של אבות העליונים, חג"ת, שיש להם י"ב פנים כנגד י"ב שבטים, כי כל אחד מחג"ת כולל ד' פנים חו"ג תו"מ, והם י"ב. וכפי שהמלכות מלמדת זכות על אלו בעלי התפילה ובעלי זכויות בכל מצווה ומצווה שבתורה, כך, יַחֲנוּ, על הזכויות שלהם. וכך, יסעו, אל הזכויות. וכך יורדת השמירה אֲליהם.

ס) אלו שעושים זכויות על מנת לקבל פרס, לקבל שכר, יורד הקב"ה במרכבתו של העבד, מטטרון, ובד' שומרים שלו, מיכאל גבריאל אוריאל רפאל. ומי שעושה זכויות, שלא על מנת לקבל פרס, יורד עליה במרכבה של עצמו. ולרשעים יורד עליהם במעשיהם, באלו שדים ומזיקים ומלאכי חבלה, במרכבתם, כדי להיפרע מהם.חזרה לראש הדף
Site location tree