אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וארא / הנה יד ה' הוֹיָה

הנה יד ה' הוֹיָה

קצ) הקב"ה הרג במצרים כל הבהמות והצאן. ג' מיתות היו בבהמות: דֶבֶר, אלו שהרג אותם הברד, אלו בכורות הבהמות, שמתו במכות בכורות.

קצא) ומה היה המיתה שלהם? אלא הרי כתוב מתחילה, הנה יד ה' הוֹיָה במיקנך אשר בשדה. למה בכל המכות לא כתוב, יד ה'? אלא כאן הוא יד בחמישה אצבעות. כי מתחילה אצל מכת כינים כתוב, אצבע אלקים הוא. וכאן כל חמש האצבעות, שכל אצבע ואצבע הרג מין אחד. וחמישה מינים היו. שכתוב, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן. הרי חמישה מינים לחמישה אצבעות, הנקראות יד. משום זה, הנה יד ה' הוֹיָה, דֶבֶר כבד מאוד. שהיו מתים מעצמם, שנמצאו מתים.

קצב) אחר שלא חזרו המצרים בתשובה, חזרו אלו האותיות ממש של דֶבֶר, והרגו כל אלו שנותרו. ואותיות דֶבֶר חזרו להיות ברד. אלא הדֶבֶר בנחת, והברד בתוקף הרוגז. ושניים אלו היו במקום אחד, בחמש אצבעות.

קצג) דֶבֶר, אותיות שהם בנחת, מיתה בנחת, שהיו מתים מעצמם. ברד, כי חזרו האותיות להיות בתוקף הרוגז, והרג הכל.חזרה לראש הדף
Site location tree