אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וארא / ואעשך לגוי גדול

ואעשך לגוי גדול

קצד) ואעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמֶך והיה ברכה. ואעשך לגוי גדול, כנגד לך לך. ואברכך, כנגד מארצך. ואגדלה שמך, כנגד וממולדתך. והיה ברכה, כנגד ומבית אביך. כנגד ארבעה הציונים שבפסוק לֵךְ לְךָ, הובטח לו ארבעה מיני שכר, בכתוב, ואעשך לגוי גדול.

קצה) סוד החכמה יש כאן. ואעשך לגוי גדול, כנגד צד ימין, חסד. ואברכך, כנגד צד שמאל, גבורה. ואגדלה שמך, כנגד צד האמצעי, ת"ת. והיה ברכה, כנגד צד ארץ ישראל, המלכות. והכל הוא סוד המרכבה הקדושה. כי חג"ת ומלכות, הם ד' רגלי המרכבה.

קצו) בהתעוררות של מטה מתעורר למעלה. וטרם שמתעוררים למטה, לא יתעורר למעלה לשׁרות עליו. כתוב באברהם, ויצאו איתם מאור כשדים. ויצאו איתו, היה צריך לומר. אלא תרח ולוט יצאו עם אברהם ושרה, כי אחר שניצל אברהם מן האש, חזר תרח לעשות רצונו. וכיוון שהם התעוררו תחילה מלמטה, ללכת ארץ כנען, מיד התעורר עליו מלמעלה, ואמר לו הקב"ה, לך לך.

קצז) לֵךְ לְךָ, לתיקון שלך עצמך. מארצך, מאותו צד הישוב שאתה שוקל. ששם נולדת, מצד ימין מטרם שנכלל בשמאל. ואמר לו הקב"ה ללכת משם. וממולדתך, מתולדה ההוא שלך, מצד שמאל מטרם שנכלל בימין, שהשמאל הוא תולדה של הימין. ומבית אביך, שאתה משגיח בשורשם. ואמר לו הקב"ה, שלא יסתכל בהם יותר. אל הארץ אשר אראך, כי שם יתגלה לך מה שאתה חפץ, הכוח הממונה עליה. מיד, וילך אברם, כאשר דיבר אליו ה'. ואנחנו רוצים ללכת מכאן, כדי להשיג סוד החכמה.חזרה לראש הדף
Site location tree