אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת וארא / וַתהי שרי עקרה

וַתהי שרי עקרה

קצח) וַתהי שרה עקרה, אין לה ולד. אוי על זה, אוי על אותו זמן, שהולידה הָגָר את ישמעאל.

קצט) והרי שרה הולידה אחר שנולד ישמעאל, והיה לה בן גזע קדוש. ולמה אתה אומר, אוי? אלא, ווי על אותו זמן. כי משום ששרה נעכבה, כתוב, ותאמר שרה אל אברהם, בוא נא אל שפחתי, וע"כ השעה עמדה להָגָר, לרשת את שרה גבירתה, והיה להגר בן מאברהם.

ר) ואברהם אמר, לוּ ישמעאל יחיה לפניך. ואע"פ שהקב"ה היה מבשר לו על יצחק, התדבק אברהם בישמעאל, עד שהקב"ה השיבו, ולישמעאל שמעתיך, ואח"כ נימול, ונכנס בברית הקדוש, מטרם שיצא יצחק לעולם.

רא) ארבע מאות שנים עמד הממונה של בני ישמעאל, וביקש לפני הקב"ה. אמר לו, מי שנימול יש לו חלק בשמך? אמר לו הקב"ה, כן. אמר לו, והרי ישמעאל שנימול, למה אין לו חלק בך כמו יצחק? אמר לו, זה נימול כראוי וכתיקוניו, וזה אינו כך. ולא עוד, אלא שאלו מתדבקים בי כראוי לשמונה ימים. ואלו רחוקים ממני עד כמה ימים. אמר לו השר הממונה, ועם כל זה, כיוון שנימול, לא יהיה לו שכר טוב על זה?

רב) אוי לאותו זמן שנולד ישמעאל בעולם ונימול. מה עשה הקב"ה כלפי טענת השר של ישמעאל? הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליון, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בשביל המילה שבהם.

רג) ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלמות. והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם, עד שיִשְלַם הזכות של בני ישמעאל.

רד) ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם. ויתאספו בני אדום עליהם, ויערכו עימהם מלחמה, אחת על הים, ואחת על היבשה, ואחת סמוך לירושלים. וימשלו אלו על אלו. וארץ הקדושה לא תימסר לבני אדום.

רה) באותו זמן יתעורר עם אחד מסוף העולם על רומי הרשעה, ויערוך עליה מלחמה ג' חדשים. ויתאספו שם עמים, ויפלו בידיהם. עד שיאספו עליה כל בני אדום מכל קצווי העולם. ואז יתעורר הקב"ה עליהם. כמ"ש, כי זבח לה' בְּבָצְרָה. ולאחר כך, לאחוז בכנפות הארץ, ויכלה את בני ישמעאל מן הארץ, וִישַׁבֵּר כל הכוחות שלמעלה, ולא ישאר כוח למעלה על עם העולם, שהוא ישראל, אלא כוח ישראל בלבדו, כמ"ש, ה' צילך על יד ימינך.

רו) משום שהשם הקדוש הוא בימין, והתורה היא בימין, וע"כ הכל תלוי בימין. וצריכים להגביה את הימין על השמאל. כמ"ש, מימינו אש דת לָמוֹ. ולעתיד לבוא, הושיעה ימינך וַענֵני. כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה', ולעובדו שֶכֶם אחד. וכתוב, ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree