אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת במדבר / מטתו של שלמה בין צפון לדרום

מטתו של שלמה בין צפון לדרום

נג) ונסע אוהל מועד מחנה הלויים. ואחר זה כתוב, ונסע דגל מחנה אפריים לצבאותם ימה. השכינה, השרויה במערב. אפריים שנסע במערב הוא המלכות, וע"כ נסע אחר דגל מחנה ראובן, שבדרום, חסד. כתוב, ויברכם ביום ההוא לאמר, בך יברך ישראל... וישם את אפרים. בך יברך ישראל, ישראל סבא.

נד) יברך ישראל, ז"א, יברך בך, באפריים, שאתה במערב, השכינה. וכתוב, אני אל שדי פְרֵה וּרְבֵה. הרי שהברכה היא בשכינה, שנקראת אל שדי. שראה עמו השכינה. ואז אמר, בך יברך ישראל לאמר. בך, בהשכינה, יברך לעולם.

נה) ואיך ראה, השכינה, והרי כתוב, ועיני ישראל כבדו מזוקן, הרומז גם לעיניים הרוחניות? יד ימין היתה זקופה כנגד אפריים, ונטתה השכינה כלפי אפריים, וישראל הריח ריח השכינה על ראשו, אז אמר, בך יברך ישראל, וראה שהיא במערב, שלא ראה בבחינת העיניים, אלא שראה בבחינת הריח, ממטה למעלה.

נו) ודאי שהשכינה במערב, שתהיה בין צפון ודרום, ותתחבר בהגוף, ז"א, ז"ת, ולהיות עימו בזיווג אחד. והצפון, קו שמאל דז"א, מקבל אותה תחת ראשה. והדרום, קו ימין דז"א, מחבק אותה. כמ"ש, שמאלו תחת לראשי, ששמאל, הארת החכמה, מקבלת ג"ר, ראש. וימינו תחבקני, מימין, חסדים, מקבלת הארת ז"ת שלה, שנקראות גוף. מיטתו שלשלמה, המלכות, בין צפון לדרום, חסד וגבורה, כדי שתתחבר בגוף, ת"ת. ואז הם כלל אחד, שיתברך העולם. כל האומר, תהילה לדוד, ג' פעמים בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. שמזיווג תהילה, המלכות, שתמצא עם ז"א בכל יום בין צפון לדרום.

נז) בא אדם בבוקר, מקבל עליו עול מלכות שמים בתשבחות שאומר, תהילה לדוד וכל אלו הללויה, שהם סדר של עשר תשבחות, של ע"ס דשם הקדוש. ומשום זה יש עשר פעם הללויה. ואח"כ מסיים בעשר תשבחות, שהם, הללויה הללו אל בקדשו. איפה הם עשרה הללויה, והרי רק חמישה? כי רק ה' מזמורים מתחילים בהללויה? אלא כל תשבחה מתחילה בהללויה ומסתיימת בהללויה.

נח) ואח"כ ערך סידור השבח, אז ישיר משה, ובזה מקבל עליו עול מלכות הקדוש. אח"כ משרה אותה בחסד, עם סיום התפילה, שתתקדש בו. כי תפילת שחרית היא כנגד אברהם, חסד, קו ימין. ואח"כ בתפילת המנחה תלויה הגבורה והדין שורה, כנגד יצחק, גבורה, קו שמאל. נמצא מטה, מלכות, נתונה בכל יום בין צפון לדרום, בין תפילת שחרית, דרום, לבין תפילת מנחה, צפון. שתתחבר בזיווג הזה בגוף, ז"א, קו האמצעי. ומי שמסדר ומחבר המלכות בכל יום באופן הזה, ודאי הוא בן העולם הבא. שע"ז אמרו, כל האומר, תהילה לדוד, בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא.

נט) משום זה דגל מחנה אפריים ימה, במערב, בין צפון לדרום, דרום ראובן, דגל מחנה ראובן תימנה, צפון דן. אפריים, בין זה לזה, כי ראובן, דרום, לפניו, ודן, צפון, לאחריו. נמצא המערב, אפריים, בין צפון לדרום.

ס) סוד זה לאחינו יושבי הדרום. וכך שלחו לנו אחינו, מסדרי המאורות, בסודות הקשרים, הייחודים, שאתם רוצים לייחד ייחוד בסדר של קשר העליון, קבלו עליכם בכל יום עול מלכות הקדושה תחילה, ובזה תעלו עימה בקשר הקדוש של דרום, חסד, ותסבבו ד' רוחות העולם חו"ג תו"מ, עד שמתקשרים בקשר אחד, ובדרום, תקבעו המקום, ושם תשכנו, כעין סיבוב המזבח.

חזרה לראש הדף
Site location tree