אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / ובת כהן כי תהיה לאיש זר

ובת כהן כי תהיה לאיש זר

צב) ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושָׁבָה אל בית אביה כנעוּריה, מלחם אביה תאכל. אשרי חלקם של ישראל מכל העמים עכו"ם, כי כשהקב"ה ברא העולם, לא ברא אותו אלא בשביל ישראל, כדי שיקבלו התורה על הר סיני, ויטהרו לגמרי, וימצאו צדיקים לפניו.

צג) כשנִשלם עוה"ז בישראל, כמו למעלה, כמו זו"ן העליונים, ואדם ההוא נתקע בארץ ורומו מגיע עד גובה השמים, רצה הקב"ה להשלים הנשמה הקדושה ממעלה למטה, כדי שיתאחדו ויתקשרו זה בזה, הנשמה בגוף והגוף בנשמה. כמ"ש, וייצר ה' אלקים את האדם עָפָר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. שיהיו קשורים זה בזה, ויהיה שלֵם כעין של מעלה, ויתקן עצמו כך.

צד) ומשום זה ברא אותו זכר ונקבה, שיהיה שלם. ומתי נקרא האדם שלם כעין של מעלה, הוא בשעה שמתחבר עם בת זוגו באחדות בשמחה וברצון, ויָצאו ממנו ומאשתו בן ובת. ואז הוא אדם שלם כעין של מעלה, והוא משלים למטה כעין השם הקדוש העליון. כי י"ה או"א, ו"ה בן ובת, ואז נקרא שם הקדוש העליון עליו.

צה) ואדם שאינו רוצה להשלים השם הקדוש למטה, להוליד בן ובת, טוב לו שלא נברא, שהרי אין לו חלק כלל בשם הקדוש, וכשהנשמה יוצאת ממנו אינה מתאחדת בו כלל בהשם הקדוש, כי מיעט דמות של אדונו, שאינו מעמיד צורתו אחריו, שהוא צלם אלקים. עד שמתקשרת ומתתקנת לגמרי.

צו) כמ"ש, ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה. ובת כהן, זו נשמה הקדושה, הנקראת בת מלך. כי הנשמה הקדושה יוצאת מזיווג המלך והמלכה, ז"א ומלכות, ומשום זה כמו הגוף שלמטה הוא זכר ונקבה, כך הנשמה למעלה עם הגוף הם זכר ונקבה, שהנשמה היא נקבה, והגוף הוא זכר. וכמ"ש, כי תהיה אלמנה, שתהיה הנשמה אלמנה מגוף שנתחברה בו, כי מת. וגרושה, שנגרשה מחלק ההוא של השם הקדוש, משום, כי זרע אין לה, שתמצא משום זה כעין שלמעלה להתקשר בשם הקדוש. ע"כ, ושָׁבָה אל בית אביה. ושָׁבָה, שתתקן עצמה כמו שהייתה מקודם שירדה לגוף. ואז, ושָׁבָה אל בית אביה, זהו הקב"ה. כנעוּריה, היינו כבתחילה. אחר שנתקנה, מלחם אביה תׂאכל, שתתענג בתענוגי המלך.

צז) מכאן ולהלאה, וכל זר לא יאכל קודש. זר הוא, שלא הקים השם הקדוש למטה, שלא הוליד בן ובת, ואין לו בו חלק. לא יאכל קודש, אין לו חלק מתענוג העליון, שיש בו אכילה, שכתוב, איכלו רֵעים, אכילה שלמעלה, תענוגו של הקב"ה, ועונג הזה שורה במקום ששורה העונג כשריח הקרבן היה עולה.

חזרה לראש הדף
Site location tree