אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / ברוך ה' מציון

ברוך ה' מציון

קלב) ברוך ה' מציון שוכן ירושלים הללויה. וכי מציון, ממלכות, הוא ז"א, הויה, ברוך? הלוא מנהר העמוק העליון הוא ברוך, מבינה? ולמה אמר, ברוך ה' מציון? אלא, ברוך ה', סובב על המלכות, כאשר הלבנה, מלכות, מאירה מן אור השמש, ז"א, ומתקרבים זה לזה, ואינם מסירים אורם זה מזה. ומה שאומר, ברוך הויה, הוא משום שלפעמים נקראת הלבנה, המלכות, בשם המלך, ז"א, כמו שהוא נקרא הויה, כך היא נקראת הויה. כמ"ש, והויה המטיר על סדום ועמורה גופרית ואש מאת הויה מן השמים. אשר והויה הא' היא המלכות. והויה הב' הוא ז"א. ולא זה בלבד, אלא אפילו שליח, מלאך נקרא בשם המלך, הויה.

קלג) מאיזה מקום נודע, שהקב"ה הוא ברוך? ממקום שנקרא ציון, יסוד המלכות, נודע שהוא ברוך. משום שכתוב, כי שם ציוה ה' את הברכה. וכיוון שמשפיע בציון את הברכה, נודע משם שהוא ברוך. כי ברוך משפיע ברכה. אשרי הם העוסקים בתורה, שכל מי שעוסק בתורה, הוא כאילו אחוז בהקב"ה. כמ"ש, ואתם הדבקים בה אלקיכם חיים כולכם היום.

חזרה לראש הדף
Site location tree