אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / מצד אמא יוצאים קליפות חוקרי דין וחוק [מסטרא דאמא נפקין גרדינים נימוסין]

מצד אמא יוצאים קליפות חוקרי דין וחוק [מסטרא דאמא נפקין גרדינים נימוסין]

רמח) מצד אמא יוצאים קליפות חוקרי דין וחוק, ונאחזים בחקיקותיה של הגבורה, בקו שמאל, דין, ושולטים על הרחמים. כמ"ש, הנועדים על ה'. בינה שעל ז"א, שנקרא הויה. ואז נמצאים העולמות חסרים, שאינם שלמים, ומחלוקת מתעוררת בכולם.

רמט) וכשבני העולם מטיבים מעשיהם למטה, מתבשמים הדינים ומתעברים, ונתעוררו הרחמים ושולטים על הרע ההוא שנתעורר מן דין הקשה. וכשמתעוררים הרחמים, שמחה וניחומים נמצאים, משום ששולטים על הרע ההוא. כמ"ש, וינחם ה' על הרעה. וינחם, משום שנכנע דין הקשה, והרחמים שולטים.

רנ) בשעה שהדינים מתבשמים והרחמים שולטים, כל ספירה וספירה שבה לקיומה, ומתברכות כולם יחד. וכשחוזרת כל אחת ואחת למקומה, ומתברכות כולן יחד, ואמא מתבשמת בחיבור החקיקות שחזרו לבחינתה, אז נקראת תשובה שלמה ונתכפר העולם. כי אמא יושבת בשמחה שלמה, שכתוב, אם הבנים שמחה. ואז היא נקראת יום הכיפורים, שכתוב בו, לטהר אתכם מכל חטאתיכם. ונפתחים חמישים שערים של צדדי החקיקות.

בשעה שבני העולם חוטאים, גורמים לעליית המלכות לבינה. שאז נתמעטה הבינה מג"ר, מחמת שג' הספירות בינה ותו"מ שלה נופלות למדרגה שמתחתיה, ונעשית ו"ק בלי ראש. ואז נמצאים כל העולמות בדינים וקטנות. מצד אמא יוצאים קליפות חוקרי דין וחוק, ושולטים על הרחמים, וכשבני העולם מטיבים מעשיהם, ומעלים מ"ן, אז נעשה זיווג ע"ב ס"ג דא"ק, שהארת הזיווג מגיע לאמא, ומורידה המלכות ממנה ומחזירה למקומה. ואז חוזרים ועולים אליה ג' הספירות בינה ותו"מ שנפלו ממנה, ומתחברים במדרגתה, ונשלמים הג"ר שלה. וכן נעשה בכל המדרגות, שנתמעטו מחמת מיעוט הבינה. כי בינה ותו"מ חוזרים אֲליהם ומשיגים ג"ר.

בשעה שהדינים מתבשמים והרחמים שולטים, כל ספירה וספירה שבה לקיומה, שבינה ותו"מ שנפלו מן המדרגה חוזרים לקיומם למדרגתם. ואמא מתבשמת בחיבור החקיקות, שבינה ותו"מ שנחקקו ונפלו ממנה חזרו ונתחברו באמא, חזרו לבחינתה של אמא. כי מקודם לכן נפלו למדרגת ז"א, ועתה חזרו לבחינת אמא.

רנא) כתוב, והיה כי יחטא ואשֵם. כי יחטא, מאלו העבירות הנקראים, חטא. שכתוב, מכל חטאות האדם. ואשם, פירושו ויתקן. והיה כי יחטא, אם יתקן מעשיו, והשיב את הגזלה אשר גזל. והשיב, משמע שמשיב מעצמו, שרוצה לתקן מעשיו מעצמו.

חזרה לראש הדף
Site location tree