אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / צדיק כתמר יפרח

צדיק כתמר יפרח

רסד) צדיק כתמר יפרח. צדיק כתמר, כי מכל אילני העולם אין מי שמתעכב לפרוח כמו תמר. כי הוא עולה לשבעים שנה. ומהו הטעם שהצדיק נמשל לתמר?

רסה) אבל צדיק כתמר יפרח, נאמר על גלות בבל, שלא חזרה השכינה למקומה אלא בסוף שבעים שנה. כמ"ש, כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם. וזה הוא צדיק כתמר יפרח, שעולה זכר ונקבה לע' שנה. צדיק, הקב"ה, שחזר לבבל אחר ע' שנה, כמ"ש, כי צדיק ה' צְדָקוֹת אָהֵב. וכתוב, ה' הצדיק. וכתוב, אמרו צדיק כי טוב. הרי שהקב"ה נקרא צדיק.

רסו) כארז בלבנון ישׂגֶה. ארז, זהו הקב"ה. שכתוב, בחור כארזים. בלבנון ישגה, בלבנון, עדן שלמעלה, חכמה, שעליה כתוב, עין לא ראתה אלקים זולתך. וארז, ז"א, במקום עליון ההוא ישגה, כשעולה לשם.

רסז) ובגלות האחרון, הקב"ה כארז שמתעכב לפרוח ולעלות. ומשעה שעולה עד שעומד בקיומו, עד שתהיה הגאולה, יום, יומו של הקב"ה שהוא אלף שנה. והתחלת יום השני, עד שעושה צל באור היום, אחר חצי היום שהחמה מתחילה לערוב ביומו של הקב"ה, אחר חמש מאות שנה, ואחר אלף וחמש מאות שנה תבוא הגאולה. וארז אינו עולה אלא בעדון המים, כמ"ש, כארזים עלי מים, כך ארז בלבנון ישגה, שמשם, מלבנון, חכמה, יוצא מעיין ונהר מים, בינה להשקות הארז. וארז זה הקב"ה, שהוא ז"א המקבל ההשקאה, שכתוב, בחור כארזים.

רסח) שתולים בבית ה', לזמן מלך המשיח. בחצרות אלקינו יפריחו, בתחיית המתים. עוד יְנוּבוּן בשֵׂיבָה, ביום שהעולם יהיה חרב, באלף השביעי. דשנים ורעננים יהיו, לאחר שהעולם יחזור להבנות, בהשמים החדשה והארץ החדשה. ואז, ישמח ה' במעשיו. וכל זה, להגיד כי ישר ה' צורי ולא עַוְלָתָה בו.

חזרה לראש הדף
Site location tree