אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / קבלה לעם / זוהר לעם / פרשת ויקרא / נהר דינור

נהר דינור

רעח) נהר די נור, הוא נהר אש נמשך ויוצא לפניו, נשמות הצדיקים טובלות ומטהרות בו ונשמותיהם של הרשעים נידונות בו ונשרפות לפניו כקש לפני אש, אש אוכלת אש. הויה בניקוד אלקים, בינה, הוא החמה. הנרתיק שלו הוא אדנ"י. לעתיד לבוא מוציא הקב"ה חמה מנרתיקה, שהשם אדני, מלכות, לא יכסה על שם הויה בניקוד אלקים, בינה, ואז מתגלה אש הדין שבקו שמאל דבינה, בלי נרתיק המלכות, הצדיקים מתרפאים בה, והרשעים נידונים בה.

רעט) ומאש החיות של כיסא דין, היה יורד אריה של אש, לאכול ולשרוף הקרבנות והממונים, כי על כל איבר שחטא בו, יש מחבל קטיגור אחד, שנתמנה עליו. עשה עבירה אחת קנה לו קטיגור אחד. ומיד שירד אש של גבוה, ושורף האיברים והפדָרים ואֵמוּרִים של הפרים והכבשים והעתודים והעזים, שזה הויה שיורד כאריה של אש לשרוף אותם, נשרפים האיברים שלהם, ונשרפים המחבלים הממונים על האיברים שחטאו, ומתכפרים עוונותיהם של ישראל, שהם איברי השכינה.

רפ) בזמן ההוא, מתקרבים החיות הממונות על הזכויות, שהם מכיסא רחמים, שהוא תשובה, אמא עליונה, בינה. מתקרבות בשם הויה, שנכנס בהן. ומשום זה הוא קרבן להויה, שאין מי שיוכל לקרב החיות והיסודות, להביא שלום ביניהם, אלא השם הויה, ז"א, קו האמצעי, שבשמו הויה, מתקרבים מים לאש, קו ימין לקו שמאל, ואינם מכבים זה את זה, והרוח, קו אמצעי, קרב אל העפר, מלכות, ואין מפריד ביניהם.

חזרה לראש הדף
Site location tree